Türk-Alman Göçünün Sinemadaki Durakları

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle; “Türk-Alman Göçünün Sinema Sanatındaki Durakları” adlı video sunumu etkinliği yapıldı.

19 Aralık tarihinde Dolapdere Kampüsü Sinema Salonu’nda yapılan etkinlikte, Martina Priessner, Tunçay Kulaoğlu ile oluşturduğu video sunumunda değişimin farklı boyutlarını mercek altına alı. Terkedilen yurt, yollarda olmak, yeni bir ülkeye varış ve sılaya geri dönüş temalarından hareket eden sunumla, son 30 yılda çekilen filmlerden kesitlerle, Almancı kavramının geçmişte ve günümüzde sinema sanatına yansımasını ve algılanışını görsel bir tarih yolculuğuyla anlatıldı.

Powered by Openmedia