Türkiye’de hoşgörü kültürü

Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türkiye’de Hoşgörü Kültürü: Çoğulculuğun Farklı Halleri” başlıklı etkinlik 19 Ocak tarihinde, Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Farklı alanlardaki akademisyen, gazeteci ve düşünürleri biraraya getiren konferansta, dünden bugüne hoşgörü kültürü, siyasal, toplumsal ve hukuksal yanlarıyla ele alınacak ve hoşgörü kültürünün dayandığı sınırlar ele alındı. Türkiye ile birlikte 14 Avrupa Birliği ülkesinde aynı anda yürütülen projenin ayrıntılarının anlatımıyla başlayan konferansın panel kısmında Fuat Keyman, Etyen Mahçupyan, Recep Kaymakcan, Dilek Kurban ve Ahmet Yıldız Türkiye özelinde hoşgörü kültürüne ilişkin değerlendirmelerini sundu. Açılış konuşmasını Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü ve İkatisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın yaptığı konferansta, “Avrupa toplumlarında, günümüzde ortaya çıkan ve kültürel çeşitliliğe dayanan ihtilaflar ve anlaşmazlıkların türleri nelerdir?”, “Hangi hoşgörü politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesi gerekir?”, “Hoşgörü kültürü gerçek midir, yoksa bir söylenceden mi ibarettir?” sorularına düşünür ve akademisyenler tarafından cevap arandı.

Powered by Openmedia