Türkiye’deki ayrımcılık BİLGİ’de tartışıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen “Ayrımcılık: Anlamak, Çözümlemek, Mücadele Etmek” sempozyumu 29 Eylül tarihinde Santral Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Son yıllarda hızlı bir dönüşüm geçiren Türkiye’de dilleri, etnik aidiyetleri, inançları, cinsiyetleri ya da cinsel yönelimleri hakim normlardan farklı olan gruplar örgütleniyor, ayrımcılığa uğradığını dile getiriyor ve eşitlik talep ediyor. Bu grupların talepleri bir yandan sorunları konuşmak ve ayrımcılık sorununa çözüm bulmak için fırsat sağlıyor; öte yandan yerleşik kalıpları sorguladığı için ayrımcı davranışları ve nefret söylemini artıyor.

Bu çerçevede 29 Eylül günü toplumsal ayrımcılık; sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla hukuki, sosyolojik ve psikolojik açıdan ele alınıp tartışıldı. Sempozyumda; ‘Travmatik Geçmişle Yüzleşme Ayrımcılığı Azaltır mı?’,  ‘Öteki ile İmtihanımız’, ‘Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık’, ‘Din ve Etnik Temelli Ayrımcılık’, ‘Sosyo-ekonomik Statü Temelli Ayrımcılık’ ve ‘Medyada Nefret Suçları’ gibi konular konuşuldu.

Powered by Openmedia