Türkiye’nin ötekileri ‘Aleviler’ BİLGİ’de buluştu

Tarih Araştırmaları Kulübü’nün düzenlediği ‘Türkiye’de Ötekileştirilenleri Anlamak’ başlıklı sempozyum dizisi “Aleviler” paneli ile başladı.

Panel 16 Mart Cuma günü Santral Kampüsü’nde gerçekleşti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Bülent Bilmez İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Talha Köse ve araştırmacı yazar İhsan Eliaçık konuşmacı olarak katıldı. Geçmişten günümüze Alevi hareketinin ele alındığı etkinlikte; ‘Tarihsel Bir Tecrübe Olarak Alevilik ve Sünnilik’in Genel Değerlendirmesi’, ‘Kemalist Modernleşme Sürecinde Aleviler ve Alevilik (1923-1980)’, ‘Alevi Kimliğinin 1980 Sonrasında Kendini Yeniden Tanımlama Çabaları’ ve ‘Yeni Anayasa Sürecinde Aleviler’ konu başlıkları tartışıldı.

Powered by Openmedia