Türkiye’de Geçmişle Yüzleşme Ve Eğitim

“Türkiye’de Geçmişle Yüzleşme ve Eğitim: İhtiyaçlar ve Deneyimler” sempozyumu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (SEÇBİR) ile Hafıza Merkezi işbirliğiyle düzenlendi.

25 Haziran tarihinde santralistanbul Kampüsü’nde yapılan konferansın birinci oturumu, “Türkiye’de Geçmişle Yüzleşme ve Eğitim” başlığıyla, ikinci oturum, “Farklı Disiplinlerin Perspektifinden Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme”, üçüncü oturum, “Eğitim Alanına Bakış: Sorunlar, Fırsatlar, Öneriler” başlığıyla gerçekleştirildi. BİLGİ’nin Sosyoloji Bölümü’nden Aydın Uğur, birinci oturumun oturum başkanlığını yaptı. Bu oturumda, Kenan Çayır, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) “Barış Sürecinde Eğitimin Rolü: Unut(tur)mak, Hatırlamak, Yüzleşmek?” konulu bir sunum, Meltem Aslan (Hafıza Merkezi),”Geçmişle Yüzleşmede Geçiş Dönemi Adaleti Mekanizmaları” başlıklı bir sunum yaptı. Katılımcılar konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Powered by Openmedia