Üstün Yetenekli Çocuklar Programı sürüyor

“Üstün Yetenekli Çocuklar” kış eğitim programı her hafta Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor.

Programda BİLGİ çalışanlarının çocuklarına yüzde 50, BİLGİ mezunlarına yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yüksek potansiyelli çocukların zekâ, ilgi, yetenek alanlarının belirlenerek gruplama ve zenginleştirme modelleri ile geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla düzenlenen eğitim programına, Türkiye standardizasyonunda yapılmış zekâ testlerine (tanılama testi) ve BİLGİ merkezlerinin yapacağı değerlendirmelere göre üstün zekâ grubuna giren öğrenciler alınıyor.

Powered by Openmedia