Uygulamalı rekabet hukuku seminerleri başlıyor

Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri Sertifika Programı, 5 Mart tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü’nde başlıyor.

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda, 2006-2007 akademik yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı tarafından yürütülmekte olan Uygulamalı Rekabet Hukuku dersi, geçmiş yıllarda olduğu üzere, 2013-2014 akademik yılı Bahar döneminde de sertifikalı seminer programı dahilinde kamuya açık olarak yapılacak. 5 Mart-4 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sertifika programında, uygulamadan gelen avukat, danışman, akademisyen ve rekabet uzmanları, güncel ve önemli rekabet hukuku gelişmelerini Rekabet Kurulu, Danıştay ve Avrupa Birliği içtihatları çerçevesinde ele alacak.

Powered by Openmedia