Yayınevine ‘en iyi eser ödülü’

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan ‘Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi-Büyük Devletler ve Türkiye’ kitabı, 2011 Sedat Simavi Ödülleri, Sosyal Bilimler Dalı’nda En İyi Eser Ödülü’nü kazandı.

1920’lerden yakın geçmişe Türkiye ekonomisini ayrıntılı biçimde inceleyen Kuruç’un kült çalışması ‘Belgelerle Türkiye İktisat Politikası’ adlı çalışması gibi yalnızca belgelere değil, belgelerle desteklenen zengin bir tarih incelemesi olarak hazırlanan ‘Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi-Büyük Devletler ve Türkiye’ kitabı, İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, Rusya (SSCB) ve Türkiye devletlerinin öyküleriyle geçmiş çeyrek yüzyılı masaya yatırıyor. Kuruç bu öyküleri belirleyen, biçimlendiren, etkileyen ana aktörlerin sosyal sınıflar ve bu sınıfları temsil eden, onların taleplerini pratiğe taşıyan, programlaştıran siyasi örgütler, fikir akımları ve kişiler olduğunu düşünüyor. Kitap, altı devletin tarihi, aynı zamanda çeyrek yüzyıllık bir zaman dilimini biçimlendiren sınıflar arası (ayrıca sınıflar-içi) çıkar çatışmalarının, uzlaşma ve mücadelelerinin de bazen örtülü, bazen açık öykülerinden oluşuyor.

Powered by Openmedia