Yolsuzlukla Mücadele: Retoriği Aşmak

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Şeffalık Derneği, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında, “Yolsuzlukla Mücadele: Retoriği Aşmak” konulu bir panel düzenledi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün faaliyet alanına dahil olan ülkelerde toplumun yolsuzlukla ilgili deneyimleri ve yolsuzluğa karşı tavırlarını genel olarak değerlendiren Küresel Yolsuzluk Barometresi 2010 yılı sonuçlarının açıklandığı etkinliğin açılış konuşmaları, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Sion Assidon, Şeffalık Derneği  Başkanı Oya Özarslan ve Genel Sekreter Ferruh Tunç gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü BİLGİ Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın yaptığı etkinlikte, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele yolunda bulunduğu durum farklı açılardan değerlendirildi.

Powered by Openmedia