Yrd. Doç. Dr. Hülya Üstündağ İspanya’daydı

SBYO Hemşirelik Programı’dan Yrd. Doç. Dr. Hülya Üstündağ  14. Uluslararası Hemşirelik Araştırmaları Konferansı”na katıldı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Üstündağ  9-12 Kasım tarihleri arasında Burgos/İspanya’da yapılan 14th International Nursing Research Conference kapsamında “The comfort level of patients who underwent coronary artery bypass graft surgery” (Koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastaların konfor düzeyi) ve “Assessing student nurses&midwifes hand hygiene practices by self-report” (Hemşire ve ebe öğrencilerinin el hijyeni uygulamalarının kendi bildirimleri ile değerlendirilmesi) konu başlıklarıyla iki farklı sözlü sunum ve “The self-efficacy levels and coping strategies of patients with spinal cord injury” (Spinal kord travmalı hastaların öz-etkililik-yeterlilik düzeyleri ve başa çıkma stratejileri) konu başlığıyla poster sunum yaparak kongreye katıldı.

Powered by Openmedia