Bilgim yeni dönem planlarını yaptı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği (Bilgim) Yönetim Kurulu, 2010-2011 döneminde gerçekleştireceği faaliyetlere karar vermek ve planlamalarını yapmak üzere geçtiğimiz ay toplandı.

Başkan Serkan Memişoğlu ’07 başkanlığında 7 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcısı Özgür Sağmal ’01, Sayman Mervan Eren Gül ’08; Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Abdullah Murat Tütüncü ’09, Tunç Abraz ’07, Aslı Uzunlu ’06, İsrafil Coşkun ’07 ve Doğuşcan Oto ’07 katıldılar. Toplantının başlangıcında söz alan Başkan Serkan Memişoğlu, dernek faaliyetlerinin üniversitenin eğitim dönemine paralel olarak planlanması için bir iş takvimi oluşturulmasını önerdi. Yönetim Kurulu’ndaki üyelerin dernek faaliyetleri içinde kendi sorumluluk alanlarında yaptıkları sunumlarla süren toplantıda 2010-2011 dönemi için şu faaliyetlerin öncelikli olarak hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

– Lokal projesinin en geç önümüzdeki bahar aylarında hayata geçirilmesi için yatırımcıya karar verilmesi sürecinin 1 ay içerisinde tamamlanmasına; hazırlanan projenin bu süre sonunda gerekli izinlerin alınması için ilgili makamlara iletilmesine;

– Kredi kartı projesinin en geç önümüzdeki yılbaşında hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerin ivedilikle tamamlanmasına;

– Eğitim programlarının yürütüleceği Bilgim Academy’nin kurslarına 4 Ekim tarihinde başlayacak şekilde gerekli müfredatın oluşturulması ve pazarlama faaliyetlerine başlanmasına;

– Yıl içerisinde üniversite ve Bilgililer Platformu ile ortaklaşa İstanbul dışındaki dört şehirde bölgesel buluşma gerçekleştirilmesine;

– Logolu ürünler üretip, satış ve pazarlama kanallarının oluşturulması için fizibilite çalışmalarının yapılmasına;

– Bilgim.org.tr ve sosyal medyadaki Bilgim hesaplarına mezunların ilgisinin artırılması için internet bazlı tanıtım kampanyaları yapılmasına;

– Üniversite yönetimi ve Öğrenci Birliği ile düzenli olarak paylaşım toplantıları yapılmasına.

Powered by Openmedia