Bilgi’den medyaya yüksekten giriş

Birinci yılını dolduran Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin önde gelen medya grupları, araştırma şirketleri ve sivil toplum örgütlerinin ortaklığında, öğrencilere pratik yapma imkanı sunuyor.

Bilgi’nin Türkiye ve dünyadaki medya-toplum ilişkilerinin analizi, anlaşılması ve eleştirisi için kuramsal irdeleme ve araştırma yapmak amacıyla kurduğu Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı (M&İS) bir yılını doldurdu. Santral Kampüs’te bir araya geldiğimiz Program Koordinatörü Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu, bir yıllık süre içinde analiz ve eleştiriye “üretim” boyutunun da eklendiğini ve Türkiye’nin önde gelen medya grupları, araştırma şirketleri ve sivil toplum örgütleriyle güçlü ortaklıklar kurduklarından bahsetti.

Bu ortaklıklarla tezsiz (projeli) yüksek lisans yapan öğrenciler, eğitimlerinin ikinci yıllarını Doğuş Yayın Grubu veya Doğan TV Holding içindeki kurumlarda geçirerek mezuniyet projelerini gerçekleştiriyor. Tezli yüksek lisans yapan öğrenciler de isterlerse bir dönemlerini ya Türkiye’nin en büyük araştırma şirketi Ipsos KMG’de araştırma yaparak, ya bir sivil toplum örgütünde çalışarak ya da İngiltere’de University of Liverpool’da ders alarak geçiriyor.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile de işbirliği yapmak üzere protokol imzalamaya hazırlandıklarını belirten Nalçaoğlu, program ortağı oldukları kuruluşlara gönderdikleri öğrencilerin stajyer pozisyonunda olmadığını, Bilgi Hukuk Fakültesi’nin çok değerli hocaları tarafından hazırlanan; hem kurumun ve öğrencinin hem de üniversitenin haklarını gözeten protokollerle, kurumdaki “sektörel danışman”ın ve üniversitedeki “akademik danışman”ın denetiminde iş ürettiğini vurguladı.

Türkiye’de örneği olmayan bu program modelinin hazırlık aşaması iki yıl sürdü. İki yıl boyunca akademinin her kademesinde toplantılar yapılarak nasıl bir medya yüksek lisans programına ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Bu çalışmalar sonunda “araştırma” ve “açıkılık” temelli program kurulduktan sonra, iletişim ve medya sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek, sektörün de ihtiyaçları doğrultusunda projeli Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı hayata geçirildi.

Ferhat Boratav yazı, Ahmet Sel fotoğraf dersi veriyor
Program’ın temel hedefi, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nı yüksek kaliteli akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkez haline dönüştürüp aynı zamanda akademinin sınırları dışına taşımak, dünyaya açmak.

Program kapsamında öğrencilerden isteyenler akademik çalışma yapıyor ve yapılan her araştırma www.Bilgimedya.org’da yayınlanıyor. Sektörel üretim (belgesel, haber serileri, yazı dizisi vb.) yapmak isteyen öğrenciler de mullti-medya için her tür üretimi yapabilmek üzere projeli programda eğitim alıyor. Program kapsamında Ferhat Boratav, medya için her tür içerik üretiminin temelini oluşturan yazı dersi veriyor. Bu dersle paralel olarak Ahmet Sel, fotoğraf, video ve sesin nasıl bir arada kullanılacağı konusunda öğrencilere pratik yaptırıyor. Böylece ikinci yıllarını sektörde geçirecek olan öğrenciler, projelerini üretirken beraber çalışacakları kamera ve kurgu ekibiyle aynı dili konuşmaya hazır oluyor.

Burs imkanları da var

Program kapsamında, University of Liverpool ile yapılan bir dönemlik değişim anlaşmasından hem öğrenciler hem de hocalar yararlanabiliyor, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı içindeki 59 üniversite ve yaygın ERASMUS bağlantıları ile de öğrencilere çok geniş uluslararası seçenekler sunuluyor.

Öğrenci profilinin yüzde 70’i çalışan genç profesyonellerden oluşan Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Santral Kampüsü’nde eğitim veriyor. Program’ın zorunlu derslerinin tamamı çalışan öğrenciler için akşamları 19:00 ile 22:00 saatleri arasında yapılıyor. Program’ın en önemli özelliklerinden biri de, öğrencilerin alması gereken 4 seçmeli dersin 2’sini, Bilgi’nin diğer yüksek lisans programlarından seçme fırsatı. Bu iki ders için Kültürel İncelemeler’den, Mimari Tasarım veya Karşılaştırmalı Edebiyat’a kadar çok çeşitli ders seçenekleri var.

Mümkün olduğunca çok öğrencinin burs olanaklarından yararlanmasını sağlamaya çalışan Program, Atlantis Yapım’la yaptığı program ortaklığı anlaşması çerçevesinde bu yıl öğrencilere yüzde 30 oranında Atlantis Yapım bursu sunuyor.

Dünyanın birikimi Bilgi’ye aktı

2009 yılı Eylül ayından bugüne program kapsamında çok sayıda etkinlik hayata geçirildi. Programın temel dersi olan Medya Kuramları’nın içinde iki dönemde birer hafta yer alan Domino Dersler serisinde Kasım ve Nisan aylarında Prof. Dr. Aydın Uğur ve Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu ağırlandı. Herkese açık bu serinin özelliği, birbirini tamamlayan ya da birbirini yıkabilen dersler olması. Dersin ardından birer sosyal etkinliğe dönüşen bu akşamlarda öğrenciler konuklarla uzun sohbetler etme şansı buldu. Önümüzdeki dönemde Domino Dersler’in konukları yurtdışından olacak.

Domino Dersler dışında da birçok ünlü konuşmacıyı ağırladı M&İS. Bunlardan biri de The Afghan Chronicles belgeselinin Kanadalı yönetmeni Dominic Morissette’di. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği belgesel gösteriminin ardından Kanada Büyükelçiliği’nin sponsorluğunda kokteyl düzenlendi. Bir başka ilgi çeken etkinlik de Spor ve Medya dersi kapsamında Prof. Dr. Stephen Mumford’ın konuşmasıydı. Basının yoğun ilgi gösterdiği “Sporcular Rol Modeli Olmalı mı?” başlıklı konuşmada Prof. Mumford, temel etik sorulara yanıt aradı. University of Liverpool’dan Prof. Dr. Karen Ross, İngiltere’de siyasi iletişim için kullanılan sosyal medya uygulamalarını anlattı. Akademik dönemin bitiminde ise Prof. Dr. Arthur Asa Berger, M&İS için bir workshop düzenledi. Diğer üniversitelerden de katılımın olduğu workshop’ta “aşkın semiyotiği” tartışıldı.

Bu programı kaçırmayın

Bir yıl önce eğitim vermeye başlayan Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, halen bir medya kuruluşunda çalışan ve burada bir kariyer hamlesi yapmak isteyenler; kamuya ait veya özel bir kurumda medya-dışı bir alanda çalışan ancak kurumunun medya/iletişim departmanında kendilerine yer bulmak isteyenler için ideal. Akademik kariyer planı yapan adaylar için de doktoraya güçlü bir hazırlık sağlayan Program, hem teorik hem de pratik yapısıyla diğer medya master programlarından ayrılıyor. Medya ve İletişim Sistemleri Lisans Programı mezunları için lisansın devamı ya da sadece daha gelişmişi niteliğinde olmayan M&İS, iletişim sektöründe olmak isteyen yeni mezun ya da kariyerlerinde yenilik yapmak isteyen profesyonelleri kucaklıyor.

—KUTU—

Akademik Kadro

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu

Prof. Dr. Aydın Uğur

Prof. Dr. Ayhan Kaya

Prof. Dr. Galip Beygü İsen

Prof. Dr. Haluk Şahin

Prof. Dr. Nezih Erdoğan

Prof. Dr. Yonca Aslanbay

Doç. Dr. Aslı Tunç

Doç. Dr. Ferda Keskin

Doç. Dr. Levent Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka

Yrd. Doç. Dr. Esra Arsan

Yrd. Doç. Dr. Itır Erhart

Yrd. Doç. Dr. Özlem Hesapçı Sanaktekin

Yrd. Doç. Dr. Pınar Kür

Esra Ercan Bilgiç, MA

Ahmet Sel

Ferhat Boratav

Kürşat Bumin

Program Koordinatör Yard.

Aylin Dağsalgüler, MA

—KUTU—

M&İS başvuru sayfası: http://mis.bilgi.edu.tr

M&İS’i takip etmek için: www.bilgimedya.org

Ayrıntılı Bilgi için: mis@bilgi.edu.tr veya (+90) 212 44 0 428

Powered by Openmedia