BİLGİ, Dünyayı Değiştirecek Yöneticiler Yetişiyor

Geçen yıl University of Liverpool (UoL) ile çift diploma uygulaması da başlatan BİLGİ’nin İşletme Bölümü, bugün dünyada yaşanan büyük krizlerde değişen ve rekabetçiliği daha da artan ekonomik ortamda işletmeleri yönetecek, liderlik edecek ve dünyayı değiştirecek kapasiteye sahip yöneticiler yetiştiriyor

Yaşanan rekabetçi ortamda, büyük bir hızla değişen ekonomik, politik ve sosyal koşullarda gerek yerel, gerek küresel olarak işletmeleri stratejik kararlar alarak yönetebilecek, liderlik etme kapasitesine sahip, eğitimli yöneticilere ihtiyaç duyuluyor. Uzmanlar, krizler ve zorlukların üstesinden gelerek başarıya ulaşılmasında işletme eğitiminin önemli bir rolü olduğuna inanıyor. Zira BİLGİ gibi üniversitelerde verilen işletme eğitiminde öğrenciler; küresel değişimlere ve rekabete ayak uydurabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, donanımlı yöneticiler olarak yetiştiriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilk kurulan bölümlerinden biri olan işletme bölümü; etkili iletişim kurabilen, kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile etik değerlere bağlı olarak sürekli gelişme ve ilerleme hedefi güden yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyor. 1996 yılında kurulan bölüm; günümüzde işletme eğitimine hakim olan yerleşik eğilimlerden farklı olarak,  alandaki teorik ve uygulamalı son gelişmeleri, dünyadaki değişimler kadar Türkiye’yi de anlatan dersleri müfredatında bulunduruyor. Öğrencilerine, eleştirel bir eğitim felsefesiyle hareket ederek geleneksel eğitim anlayışının dışında bir ortam sunmayı amaçladıklarını söyleyen İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serap Atakan, öğrenciler için farklı yaşam tarzlarına, inançlara ve düşünce şekillerine toleranslı ve saygılı, içerisinde yaşadığı toplumun iyileşmesine katkıda bulunmayı görev kabul eden bir akademik ortam yaratmayı hedeflediklerini dile getiriyor.

İşletme bölümünü, eğitim ve araştırma kalitesi olarak yerel olduğu kadar uluslararası tanınırlığı ve bilinirliliği olan bir bölüm oluşturmak vizyonu ile kurduklarını belirten Atakan, bu amaçla bölüm kapsamında hem lisans hem de yüksek lisans programlarının açıldığını söyleyerek şu bilgileri veriyor: “İşletme bölümü kapsamında 1996 yılında İşletme Yönetimi, 1997 yılında Uluslararası Finans, 2004 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile İşletme Enformatiği lisans programları açıldı. 1998 yılında MBA, 2004 yılında Uluslararası Finans, 2006 yılında Muhasebe ve Denetim, 2007 yılında Finans ve Bankacılık ve 2008 yılında da İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programlarını açtık.”

Liverpool’la çift diploma veriliyor

İşletme bölümünün ayrıca 2003 yılında İşletme (Organizasyon-Yönetim) doktora programını açarak hizmete sunduğunu açıklayan Doç. Atakan, 2011 yılında da University of Liverpool ile ortaklaşa, çift diploma programı başlattıklarını sözlerine ekliyor. Program kapsamında küreselleşmenin doğurduğu ihtiyaçlar doğrultusunda Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden University of Liverpool ile yapılan bu işbirliği kapsamında Bilgi-Liverpool İşletme Çift-Diploma Programı’na katılan öğrencilerin ilk üç yıllarını BİLGİ’de son yıllarını University of Liverpool’da okuyarak çift diploma alma imkanları olduğunu, bu imkanla öğrencilerin işletme bilimine her iki ülkenin perspektifinden bakma şansını elde etiklerini,  farklı eğitim sistemlerini görerek ve farklı kültürlerin bir arada olduğu ortamlara adapte olmayı öğrendiklerini dile getiriyor.

Programın temel özelliklerinden de söz eden Atakan, bölüm kapsamında güçlü bir işletmecilik bilgisinin yanı sıra, sorgulamayı, irdelemeyi, sorumluluk almayı, kendisine ve çevresine duyarlı olmayı seven gençlerin kendilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri bir akademik ortam yarattıklarını söylüyor. “Öğrencilerimiz ve mezunlarımız etik kararlar verme, farklı değer sistemlerinin farkında olma, kendilerinin ve diğerlerinin sorumluluğunu alma becerilerine ve ileride parçası olacakları kurumlarda dürüstlük ve tutarlılık ortamı yaratmada liderlik ve takım oluşturma becerileri ile donanmış bireyler oluyor” diye konuşan Atakan, BİLGİ İşletme Bölümü’nü benzerlerinden ayıran özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Bölümün disiplinlerarası, uygulamaya yönelik, gerçek hayat sorunlarına ilişkin bilgili karar verme yeteneklerini geliştirmesi, araştırma tekniklerinde güçlü, güncel işletmecilik bilgilerini içeren bir program olarak benzerlerinden ayrıldığını dile getiren Atakan, eğitim kadrosu ile de farklılık gösterdiklerini belirterek, “Alanında uzman, dinamik, yeniliklere açık, genç ve uluslararası eğitim tecrübesi olan bir akademik kadromuz var. Derslerin hemen hepsi tam zamanlı akademisyenler tarafından veriliyor. Akademisyenlerimizin disiplinlerarası ve deneyimsel eğitim tecrübeleri bulunuyor. Açık ofis-açık kapı uygulamamız sonucunda bölümümüzde öğrenci-akademisyen iletişimi çok rahat kurulabiliyor” diyor. Bölümde kullanılan eğitim tekniklerinden de söz eden Serap Atakan, derslerde yeni eğitim teknolojileri simulasyon, film, vaka  analizi ve vaka yazma, iş planı hazırlama gibi teknikler kullanılarak öğrencilerin bireysel veya takım çalışmaları yaparak işletme konularını uygulayarak öğrenmelerini hedeflediklerini vurguluyor.

Kimler bu bölümde okumalı?

BİLGİ’nin İşletme Bölümü’nü; yeniliklere açık, sorgulamayı, irdelemeyi seven, sorumluluk alan, kendisine ve çevresine duyarlı olan, takım çalışmasını seven, deneyimsel öğrenmeye açık olan, uluslararası deneyimlerini arttırmak, Türkiye’yi daha iyi tanımak ve anlamak, küresel değişim ve dinamikleri daha yakından takip etmek isteyen herkesin tercih edebileceğini söyleyen Atakan, bugüne kadar 1514 kişinin İşletme, 554 kişinin Uluslararası Finans, 120 kişinin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile 74 kişinin İşletme Enformatiği programları olmak üzere işletme bölümünden toplam 2 bin 262 mezun verdiklerini açıklıyor. Halen bu dört programda toplam 1436 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerden 19’unun İşletme Liverpool çift diploma programında okuduğunu sözlerine ekleyen Atakan,

bölümde verilen dersler hakkında da bilgi veriyor ve şunları söylüyor: “Birinci sınıfta tamamen uygulamalı bir program geliştirdik. Deneyimsel (experiential) olarak nitelenen bir eğitim yöntemi ile bölüme yeni giren öğrencileri işletme yönetimi ve onu destekleyen ekonomi, sosyoloji, psikoloji, matematik gibi konulara alıştırıyoruz. Birinci sınıftan itibaren öğrencilerimiz grup projeleri yaparak takım halinde çalışma alışkanlığını ve gerçek hayata yönelik projeler yapmayı öğreniyor. İkinci sınıf işletme eğitiminin temelini oluşturan muhasebe, ekonomi, istatistik, örgüt psikolojisi ve örgüt sosyolojisi gibi konulara ayrılmıştır.

Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler alan derslerine yoğunlaşabilir ve ilgi ve becerilerine göre istedikleri finans, pazarlama vb. gibi alanlarda yoğunlaşabilirler. Ayrıca, öğrenciler işletme bölümünün programlarından (İşletme, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme Enformatiği) ilgi duydukları alana ilişkin (uluslararası muhasebe, finans, ticaret vb.) dersler alabilirler. Son sınıf işletme derslerimiz grup çalışması, proje sunumu, simulasyon, vaka analizi tekniklerini kullanarak yürütülen, öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlayan uygulamalı derslerdir. Programın bir diğer özelliği de tüm üniversitede açılan derslerin seçmeli olarak alınmasına imkan sağlamasıdır.”

33 tam zamanlı öğretim üyesi var

Bölümde 33 tam zamanlı öğretim üyesinin (4 profesör, 4 doçent, 12 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 11 asistan) görev yaptığına vurgu yapan Atakan, öğretim üyelerinin kendi alanlarında hem Türkiye’de hem de uluslararası akademik dünyada saygın bir konuma sahip, araştırma ve yayın yapan akademisyenler olduğuna dikkat çekiyor.

BİLGİ’nin 15 yıldır verdiği mezunlar ve eğim kalitesiyle kendisini kanıtlamış bir işletme programını başarıyla yürüttüğünü düşünen Doç. Atakan, bölümün bir olanağından da söz ederek; işletme programlarında (İşletme, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İşletme Enformatiği) birinci sınıfta başarılı olan öğrencilerin bir sınav alarak London School of Economics ve Bilgi üstün başarı programına geçip çift diploma almaya hak kazanabildiklerini belirtiyor. Atakan, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bölümümüzün uluslararası ilişkilerini Erasmus programları ve Laureate üniversiteler ağına dahil üniversiteler ile yapılan değişim anlaşmaları ile geliştirdik. İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Programı’na 2004-2005 akademik döneminde katılmaya başladı. BİLGİ İşletme Bölümü öğrencileri de Erasmus Programı çerçevesinde eğitim ve kültür ufuklarını genişletmek için Avrupa’da yaşama ve öğrenim görme fırsatı buldular.”

BİLGİ’nin Laureate Üniversiteler Ağı üyesi olduktan sonra, İşletme Bölümü olarak üye ülkelerde üye üniversiteler ile uluslararası işbirlikleri başlattıklarını belirten Atakan, bu kapsamda hem öğrenci hem de öğretim üyesi değişimi gerçekleştirdiklerini söylüyor.  Laureate sisteminde şuan Kendall College (USA), ESCE (France), BITS (Germany), UEB (Madrid) ve UVM (Mexico) üniversiteleri ile anlaşmalı olduklarını açıklayan Atakan, Laureate üniversiteler ağına 2006 yılında katıldıklarını ve ilk değişimi 2009 yılında başlattıklarını dile getiriyor.

Mezunların iş alanı çok geniş

İşletme Bölümü ve programlarından mezun olan öğrencilerin Türkiye veya yurtdışında ulusal veya uluslararası işletmelerde başarılı üst düzey yöneticiler ve girişimciler olarak çalıştıklarını söyleyen Doç. Atakan, akademik kariyeri seçen bazı mezunların ise yine Türkiye veya yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde akademisyen olarak görev yaptıklarını, diğer yeni mezunların ise çeşitli Türk veya yabancı üniversitelerde akademik kariyerlerine yüksek lisans veya doktora eğitimi alarak devam ettiklerini ifade ediyor.

Dünyada “Big Four” olarak anılan,  PriceWaterhouse Coopers , Ernst & Young , Deloitte Ve KPMG  şirketleri, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı alanlarında dünyanın en büyük şirketleri  olarak sayıldığını belirten Atakan, BİLGİ’nin 2011 yılı mezunlarından 23 öğrencinin bu şirketlerde işe kabul edilme başarısını gösterdiğine dikkat çekiyor.

Bölümün yalnızca İşletme Enformatiği programında zorunlu staj olduğunu söyleyen Atakan, diğer programlarda isteyen öğrencilerin staj yapabildiğini, bu konuda da bölüm ve üniversite olarak kendilerine yardımcı olduklarını belirtiyor. Ayrıca, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle sertifika programları düzenleyerek mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin hem sektör bilgilerinin derinleşmesine hem de iş bulma olanaklarının yaratılmasına aracı olduklarını da söyleyen Atakan, bu konuda ise şunları söylüyor: “İşletme Bölümü öğrencileri; üniversitemizin Kariyer Merkezi ile birlikte yürütülen sertifika programları kapsamında enerji, hızlı tüketim malları, dijital pazarlama, etik ve perakendecilik konularında şirketlerin eğitim programlarına katılarak sektörleri ve şirketleri yakından tanıma ve iş bulma imkanına da sahip oluyor.”

Sorunlu işletme eğitimi ilkeleri

Bölüm kapsamında yaptıkları çalışmalardan da söz ederek; 2007’de hazırlanan Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (Principles for Responsible Management Education – PRME) girişimine, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nün Haziran 2009 yılında katıldığına dikkat çeken Doç. Dr. Atakan konuyla ilgili; “Bu girişim, Mayıs 2011 itibariyle 62 ülkeden 370’ü aşkın işletme okulunun, bugünün ve geleceğin liderlerine, iş dünyasında ekonomik, çevresel ve sosyal sorumluluk konularında yol göstermeyi amaçlamayan bir girişimdir. Akademik kuruluşların etik değerler, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde eğitim vererek sorumlu yöneticiler yetiştirmelerinin önemini vurgulayan bu girişim Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin işletme okullarında benimsenmesi, müfredata ve derslere entegre edilmesi ve bu konularda akademik araştırmalar yürütülerek ele alınmasını amaçlıyor” diye bilgi veriyor.

Haziran 2010 yılında BİLGİ’nin İşletme Bölümü’nün PRME Çalışma Grubu oluşturarak çalışmalarına başladığını dile getiren Atakan, PRME uygulamaları olarak bölümde iş etiği, kurumsal sosyal sorumluluk, yönetişim, sürdürülebilirlik ve çevre konularını kapsayan seçmeli ve zorunlu derslerin sayısının artırıldığını, derslerde vaka çalışmaları yapılarak, filmler izlenerek ve yurtiçinden veya yurtdışından akademisyen konuk konuşmacılar davet edilerek bu konulara değinildiğini belirtiyor. “Talks On Responsible Management” olarak adlandırılan bu konuşmalar serisinde yurtdışı ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerden konuşmacıların gelerek bölüm öğrencilerine örnek uygulamaları hakkında bilgi verdiklerini de sözlerine ekleyen Atakan, “Bu işletmelerden bazıları Nestlé Pakistan, İspanyol şirketlerinin sosyal sorumluluk uygulamaları, Siemens Türkiye, Coca Cola Türkiye, Bilim İlaç, Vodafone Türkiye’dir. Bölüm öğretim üyeleri de PRME konularında akademik araştırmalar yürütüyor” diyor.

Bölüm kapsamında gerçekleştirdikleri ‘İSBANK VISIT’ çalışması ile ilgili de bilgi veren Atakan, bölümün öğretim görevlilerinden Bülent Şenver’in bölüm öğrencileri ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından İş Bankası’nı ziyaret ettiğini, bu ziyarette İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilerin öğrencilere sunumlar yaparak İş Bankası’nı tanıttıklarını belirtiyor. Atakan bu konuda şu bilgileri veriyor: “Hazine Bölüm Müdürü bankanın fon yönetimi faaliyetlerini, Bireysel Bankacılık Bölüm Müdürü bankanın bireysel bankacılık faaliyetlerini ve ürünlerini, Ticari Bankacılık Bölüm Müdürü ticari bankacılık ürün ve hizmetlerini ve son olarak da İnsan Kaynaklarından sorumlu Yetenek Yönetimi Birim Müdürü bankanın insan kaynakları uygulamalarını öğrenciler ile paylaştılar. Bu ziyaret öğrencilerimizin üniversitede okudukları konuların uygulamalarını yerinde görerek, en yetkili kişiler tarafından bilgilendirilerek öğrenme fırsatını tanıyan çok değerli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.”

@font-face { font-family: “Calibri”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

BİLGİ İŞLETME MEZUNLARI

Arda Türkmen

İşletme – Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Çift Anadal, 2001

Roka Davet Catering ve 11Leblon’un kurucusu

BİLGİ’de eğitim, iş hayatının içindeki gerçekleri anlamak ve deneyimlemek için gerçek bir zemin hazırlıyor. Okul yıllarında gerek turlar gerek özel geceler organize ederek küçük küçük başladığım ticaret hayatımın ilk adımlarını BİLGİ’de attım. Şu an geriye dönüp baktığımda, benim için hem gerçek bir sosyal çevre hem de iş hayatımın temelini oluşturan tüm eğitimi ve ilişkileri BİLGİ’de kazandım. Doğru akademik kadrodan alınan doğru eğitimi, hayatın gerçekleriyle birleştirip, deneyimleyerek öğrenmek BİLGİ’de yaşanacak bir ayrıcalıktır.

Kadriye Kızmaz

İşletme –Reklamcılık, Çift Anadal 2011

Columbia Sportswear Company, Ürün Sorumlusu

Ben üniversitemin sunduğu tüm imkânlardan fazlasıyla yararlandım.  Erasmus programı ile Almanya’daki European University Viadrina’da bir dönem okudum ve Laureate ağına dahil üniversiteler arasında yapılan Rubicon Yarışması’nda Almanya’nın önemli işletme okullarından BITS’de Türkiye’yi temsil ettim. Üniversite döneminde aldığım başarılar sayesinde staj yaptığım kurumlar tarafından, daha mezun olmadan iş teklifleri gelmeye başladı ve son sınıfta stajyer olarak girdiğim Columbia Sportswear Company’de, mezun olur olmaz Ürün Sorumlusu olarak göreve başladım.

Emre Öget

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, 2010

Ketchup Loyalty Marketing Agency, Account Manager

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü sayesinde finans, pazarlama ve ticaret alanlarında birçok farklı donanıma sahip oldum ve çok değerli akademisyenlerle bir araya geldim. Ayrıca BİLGİ’nin uluslararası tecrübeye verdiği önem ve sağladığı imkânlar sayesinde dört senelik okul hayatımın bir senesini Madrid’de değişim öğrencisi olarak geçirdim. Bugün bu tecrübenin ve İspanyolca bilmenin ayrıcalığını iş hayatımda da yaşamaktayım. BİLGİ hayatım boyunca Coca-Cola ve McDonald’s gibi lider firmalarda staj yaparak deneyimler kazandım.

Ceyhun Bali

Uluslararası Finans, 2002

Şekerbank Elmadağ Kurumsal Şubesi, Kurumsal Bankacılık, Satış Yönetmen Yardımcısı

BİLGİ, öğrencilerini araştırmaya yönelten, onların sorunlara karşı farklı yöntemler geliştirmesini sağlayan, teknolojiyi en verimli düzeyde kullanmasını öğreten, kısacası, insanı hayata farklı bir gözle bakmasını sağlayan bir eğitim kurumudur. BİLGİ’de derslerimiz yalnızca teoride kalmıyordu. Bunları uygulamalı olarak da öğrenebilme şansına sahiptik. Bu da bana bir işi mutlaka mutfağında öğrenmem gerektiğini öğretmiştir. Bu yüzden bankacılığa işin mutfağında, şubede başladım. Bankacılık kariyerimde de BİLGİ’de edinmiş olduğum bu farklı bakış açısı benim en güçlü silahım olmuştur.

İhsan Büyükuğur

İşletme Enformatiği, 2010

KPMG, Information Risk Management Departmanı, Bilgi Sistemleri Denetçisi

İyi bir üniversite ve bölüm seçimi için en önemli kriter nedir? Seçkin hocalar, kampüsler, iyi bir kütüphane, sosyal ve kültürel olanaklar? Evet, bunların tümü önemli…  Ancak bunların yanında BİLGİ’nin sağladığı, bence çok daha önemli bir şey var: “Özgür düşünce ortamı!” BİLGİ’de her şeyi özgürce ifade edebilirsiniz. Burayı diğer iyi üniversitelerden ayıran ve çoğu zaman içten içe okulumla gurur duymamı sağlayan asıl şey bu. Öğrenimimin son yılında Lionbridge’de yarı zamanlı Search Engine Specialist, mezun olduktan sonra da KPMG’de Bilgi Sistemleri Denetçisi olarak çalışmaya başladım. İşletme Enformatiği Programı’nın bana vizyonumu doğru belirleme gücünü verdiğini düşünüyorum.

Powered by Openmedia