BİLGİ ve Liverpool’dan YÖK onaylı çift diploma imkanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi (UoL) ile yaptığı işbirliği ile beş dalda lisans programları hayata geçiriyor. Türkiye’de ilk kez yök onayıyla bir İngiliz Üniversitesi ile oluşturulan bu programlara katılan BİLGİ’li öğrenciler, eğitimlerinin son yılını Liverpool’da tamamlayarak, iki üniversiteden de diploma alacaklar.

Güçlü akademik kadrosu ve verdiği ilerici eğitim ile tanınan İstanbul Bilgi Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası eğitim fırsatları sunmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk kez İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi’nin (UoL) işbirliği ile oluşturulan lisans programları YÖK tarafından onaylı olarak öğrencilere çift ana dal diplomasına sahip olma imkânı sunuyor. Medya ve İletişim Sistemleri, İşletme, İşletme-Ekonomi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören BİLGİ’li öğrenciler bu program sayesinde kuramsal bilgi ve teknik beceri kazanmanın yanı sıra İngilizce hakimiyeti yüksek, değişen dünyaya, yeni akımlara ve gelişmelere uyum sağlayacak yetenek ve öz güvene sahip olarak mezun olacaklar.  Üyeleri arasında Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin de bulunduğu prestijli Russel Group’a dahil olan Liverpool Üniversitesi ile hayata geçirilen lisans programlarına katılan öğrenciler; birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları BİLGİ’de, son sınıfı ise Liverpool Üniversitesi’nde okuyacaklar. Programı başarı ile bitiren öğrencilere, iki okuldan da ayrı ayrı diploma verilecek. 2011-2012 akademik yılında hayata geçecek olan Liverpool Üniversitesi ve BİLGİ’nin akademik işbirliği, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Yüksek Öğretim Alanı çerçevesinde hız kazanacak olan Bologna Reformları’nın gerçekleştirilmesi bakımından da özel bir önem taşıyor.

İşbirliği için süreç 2009’da başlatıldıKüreselleşen dünyada, öğrencilerin yüksek öğretimden beklentilerinin, çalıştıkları alanları, okudukları programları nasıl daha uluslararası bir hale getirecekleri yönünde olduğunu dile getiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Borovalı, “Bu bir yaz döneminde yurt dışına giderek olabilir. Yabancı öğrencilerin buraya gelmesi ile olabilir. Normal bir akademik dönem içinde bir değişim programına katılarak olabilir. Bir de bunlara ek olarak son yıllarda birçok okulun yapmaya çalıştığı ikili diploma programları ile olabilir” diyor. Bu çerçevede; BİLGİ’nin Liverpool Üniversitesi ile hayata geçirdiği bu ilk ve farklı işbirliğinde; ders müfredatlarının, alınacak derslerin, programların belli bir ortak seviyeye çekilerek, dört yıllık eğitimin belli bir kısmının bir üniversitede, bir kısmının da diğer üniversite tamamlanarak, iki üniversiteden de ayrı iki diploma alarak mezun olma fırsatının ortaya çıktığını vurguluyor.  Böyle bir programın hayata geçirilmesi ile ilgili sürecin 2009 yılında başlatıldığını söyleyen Borovalı, BİLGİ’nin böyle bir program için Laureate International Universities ağı bünyesindeki birçok üniversiteyi incelediğini, sonunda Liverpool Üniversitesi’nde karar kılındığını belirtiyor. Görüşme sürecinde Liverpool ve BİLGİ’den akademik ekiplerin karşılıklı olarak birbirini ziyaret ettiğini, genel çerçeveye bakıldıktan, karşılıklı müfredatların incelenmesi ve bunların sonucunun YÖK’e verilmesinden sonra yaklaşık 1,5 yıl süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıklıyor. Bu süreçte, YÖK’ten onay almak için de yaklaşık 8 ay beklendiğini belirten Borovalı, yaklaşık iki yıla varan bu sürecin sonunda anlaşmanın sağlandığını ifade ediyor.

Laureate International Universities ağındaki en önemli okul Liverpool

Liverpool Üniversitesi’nin Laureate bünyesindeki en önemli okullardan biri olduğunu vurgulayan Borovalı, “Bu programın en önemli özelliği, Türkiye’de böyle bir uygulamanın ilk kez bir İngiliz üniversitesi ile yapılmış olmasıdır. En önemlisi de Türkiye’de YÖK’ün onayladığı, ÖSYM kitapçığında ayrı bir kontenjanla yer alan bir program olmasıdır. Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler kitapçıktan, mesela BİLGİ ve Liverpool İşletme bölümünü tercih edecekler. İşletme, Medya ve İletişim Sistemleri, İşletme-Ekonomi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere beş program için, 18’i ücretli ikisi bursu olmak üzere 20’şer kontenjan var” diyor. BİLGİ’deki ilk üç yılın derslerini tamamlayıp son sınıf derslerini almaya hak kazanan ve İngilizce yeterliliği olan öğrencilerin Liverpool’a gitmeye hak kazanacaklarını söyleyen Borovalı, işbirliği kapsamında BİLGİ’nin ders müfredatında çok fazla değişiklik olmadığını belirterek bununla ilgili şunları söylüyor: “Zaten BİLGİ’nin ilk üç senesindeki dersler Liverpool’la birebir uyumlu olduğu için çok büyük bir ders değişikliği veya ders ekleme olmadı. BİLGİ’nin normal müfredatına devam eden bu programdaki öğrenciler olur da bir sebepten dolayı vazgeçer veya İngiltere’ye gitmezlerse o zaman BİLGİ’de dördüncü senelerini tamamlayıp İstanbul Bilgi Üniversitesi diploması alabilecekler.”  Borovalı, ayrıca üçüncü sınıfın sonunda gerekli akademik başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin koşulları yerine getirene kadar UoL’ye geçemeyeceklerine de dikkat çekiyor.

Vize için öğrencilere yardımcı olunuyor

Program kapsamında, BİLGİ ve UoL’nin görevlendirecekleri birimler; vize başvurularında öğrencilere yardımcı oluyor. Protokol kapsamında; BİLGİ, kabullere ilişkin kriterler, müfredat, değerlendirme, gelişme ve öğrencilerin transferi, istihdam etme (personel alma) ve kalite güvence mekanizmaları ile ilgili gereklilikler dahil, UoL tarafından öngörülen akademik gerekliliklerin tamamına uyacağını garanti ediyor. UoL’ye giden öğrencilere ev/yurt bulmak için UoL International Office destek veriyor.İngilizce dil yeterlilik koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görüyor. Öğrencilerin, çift diploma programında lisans öğrenimine başlayabilmesi için yabancı dil test sonuçlarının; IELTS (International English Language Testing System): asgari 6,5,  TOEFL – CBT (Test of English as a Foreign Language – Computer Based Test): asgari 213, TOEFL – PBT (Test of English as a Foreign Language – Paper Based Test): asgari 550 ve TOEFL – IBT (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test): asgari 82 olması gerekiyor.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, Türkiye’de yüksek öğrenime kabul için zorunlu olan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmeyle çift diploma programlarına kabul ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler, Türkiye’de yüksek öğrenime kabul için İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yabancı uyruklu öğrencilerin kabul edilmesine ilişkin esas ve usulleri belirleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Yabancı Uyruklu ve Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’ne göre çift diploma programlarına kabul ediliyor.

Çift diploma programına yatay geçiş yapılıyor

BİLGİ’nin bu uluslararası lisans programlarında veya diğer lisans programlarında okuyan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yatay geçiş yönetmeliğine ve BİLGİ’nin anılan yönetmelik çerçevesinde yaptığı düzenlemelere uygun olarak çift diploma programlarına kabul edilebiliyor. Ancak hangi sınıfa ve yarıyıla intibak ettirildiklerine ve tanınan derslerine bakılmaksızın bu öğrencilerin en az bir yıl süreyle BİLGİ’de okumaları ve çift diploma programlarında ikinci ve üçüncü sınıfı BİLGİ’de, dördüncü sınıfı ise UoL’de tamamlamaları gerekiyor.Öğrencilerin üçüncü sınıftan sonra UoL’ye geçmesi ve çift diploma programlarında öğrenimine devam edebilmesi için ilk üç sınıfın müfredatındaki tüm zorunlu ve seçimlik dersleri başarıyla tamamlaması, ilk üç sınıfın müfredatındaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerde genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,00 olması, ilk üç sınıfın müfredatındaki tüm zorunlu ve seçimlik derslerinde 12 krediden, ikinci ve üçüncü sınıf müfredatındaki tüm zorunlu ve seçimlik derslerinde ise 6 krediden fazlasında başarı notunun “D” olmaması ve ilk üç sınıfın müfredatı dışında aldığı derslerden herhangi birinde başarısız olmaması gerekiyor.Programın UoL aşamasında başarısız olan öğrencilerin UoL ile ve çift diploma programıyla ilişiği kesiliyor. Ancak, YÖK Ortak Programlar Yönetmeliği ile YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği uyarınca başvuru ve yatay geçiş hakları saklı olmak üzere, bu öğrencilerden BİLGİ İç Yatay Geçiş Usul ve Esaslarındaki koşulları taşıyanlar başvuruları üzerine BİLGİ’deki öğrenimlerindeki başarı notu esas alınarak BİLGİ’nin başka bir lisans programına iç yatay geçiş yapabiliyorlar.Çift diploma programının 2011-2012 akademik yılı için belirlenen yıllık ücret 22.000 TL + KDV’dir. Ek masraflar öğrenciler tarafından karşılanıyor. Liverpool’da yaşam masrafları için bir akademik yılda tahmini olarak 10.000 İngiliz Sterlini gerekiyor. Her bölüm  kontenjanının  %10’una ÖSYM bursu sağlanıyor.

Liverpool ile yeni projeler yolda

Lisans seviyesinde yapılan bu çalışmaların yanında yüksek lisans seviyesinde de belli programlarda uzaktan eğitim üzerine ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Doç. Dr. Murat Borovalı ancak YÖK’ün yurt dışındaki üniversitelerin daha yurt içindeki üniversiteler ile online programlar üzerindeki işbirliklerine onay vermemesinden dolayı bu sürecin zaman alacağını dile getiriyor.

Dokuz Nobel Ödüllü üniversite

Birleşik Krallık’ın Liverpool şehrinde bulunan yükseköğretim kurumu Liverpool Üniversitesi, Russel Grubu üyesi. Üniversite, “redbrick” (kırmızı tuğla) denilen Kraliçe Viktorya döneminde İngiltere’nin endüstrileşmiş altı şehrine kurulan ve 2. Dünya Savaşı’nın öncesinde üniversite statüsünü kazanan üniversitelerden biri. 9 Nobel Ödülü kazanan Liverpool Üniversitesi, tüm dünyada en iyi üniversiteler sıralamasında %1’lik dilim içerisinde yer alıyor. Yıllık geliri 400 milyon İngiliz Sterlini olan üniversite, bu gelirin 140 milyonunu araştırma amaçlı kullanıyor. Kamu üniversitesi özelliği taşıyan Liverpool, 27.000 öğrenci ve 153.000 mezuna sahip, köklü bir eğitim kurumu.

Program, küresel rekabete hazır öğrenci yetiştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi arasında oluşturulan İşletme ile İşletme ve Ekonomi lisans programları,  öğrencilerini küresel rekabete hazırlarken sosyal sorumluluk ve çevre bilinci konusunda farkındalığı yüksek, farklı kültürlere ve fikirlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Medya ve İletişim Sistemleri lisans programında öğrenim gören BİLGİ’li öğrenciler ise her iki ülkenin medya ve iletişim sistemlerine farklı perspektiften bakma imkânı bulurken, lisans eğitimlerinin son yılında iki ülkenin siyasal, kültürel ve sosyal dinamiklerini İngiltere’de deneyimleme şansına sahip olacaklar. Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği ile gerçekleştirilen lisans programları ise her iki üniversitenin alanlarında söz sahibi öğretim üyelerinden oluşan zengin akademik kadrosu ile dünya standartlarında üstün teknik bilgi ve becerilere sahip, İngilizce dil bilgileriyle de öne çıkan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de ilk kez YÖK onayı ile eğitime başlayan lisans programı sayesinde BİLGİ öğrencileri, küresel rekabet dünyasına hazır, açık görüşlü, ileriyi görebilen ve farklı kültür deneyimlerine açık, kendilerine güvenli, yabancı dilde kendini ifade etmekte başarılı bireyler olarak mezun olacaklar.

Powered by Openmedia