İş Dünyası BİLGİ’de, BİLGİ Akkoza’da!

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 15 yıldır başarıyla yürüttüğü bilgiMBA Programı, deneyimini Akkoza’ya taşıyor.

İstanbul’un yoğun hayatına alternatif olarak kurulan, Bahçeşehir Bölgesi ve civarında çalışanların, yaşayanların derslere kolayca katılabileceği şekilde tasarlanan program, bilgiMBA’in nitelikli akademik kadrosu ve BİLGİ’nin iş platformu ile buluşuyor. bilgiMBA, yalnızca öğrencilere nitelikli bir yüksek lisans öğrenimi değil, geleceğe yönelik profesyonel bir deneyim de sunuyor. bilgiMBA, işletme alanında yetkinliğini geliştirmek isteyen profesyonellere, iş dünyasında bir adım öne çıkmalarını sağlayacak donanımı kazandırıyor.

bilgiMBA’de sektörün akademik ayağında da iş dünyası tarafında da alanının öncü isimlerinden öğrenme fırsatınız var. CFO’lardan ya da uluslararası akademik üne sahip isimlerle MBA yapabilir, teorik bilgiyle pratik uygulamaları bir araya getiren bir eğitim ortamında hem kendinizi hem de network kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Pek çok ilke imza atan BİLGİ, aynı zamanda Türkiye’nin ilk e-MBA programını açan eğitim kurumu. 15 yıllık lisansüstü eğitim birikimini, yenilikçi anlayışıyla birleştiren BİLGİ’de, geçmiş ve geleceğin buluştuğu yerde bir adım öne geçebilirsiniz.

Networking ağı Akkoza’da

bilgiMBA Akkoza’da hafta içi akşamları gerçekleştirilen derslerle, yüksek lisansınızı iş hayatıyla beraber sürdürebilme imkanınız var. İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan konuklar, uzman akademik kadro ve farklı geçmiş ve iş deneyimlerinden yüzlerce öğrenci ve networking için gerekli olan tüm bağlantılar BİLGİ’de bir arada.

Programın süresi, öğrencinin dönem başına aldığı ders sayısına bağlı olarak, 1,5 – 3 sene arasında değişim gösteriyor. Bu süre öğrencilerin çalışma hayatlarından kaynaklanan zaman kısıtları göz önüne alınarak esnek olarak düzenleniyor. Tüm zorunlu dersler, her dönem açık olduğu için azami esneklikte program oluşturabiliyor. Bir dönemde en az iki, en fazla dört ders almak koşuluyla öğrenci kendi programını oluşturabiliyor. Öğrenciler, hafta içi akşamları yürütülen derslere katılırken aynı zamanda son derece aktif ve renkli bir akademik / sosyal çevrenin parçası oluyorlar.

Sektör-öğrenci buluşmaları yapılıyor

Program, 8 zorunlu ve 2 seçmeli toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşuyor. Öğrenciler, temel dersler sayesinde yönetici pozisyonu için gerekli olan işlevleri tanırken geniş bir havuzdan seçecekleri seçmeli dersler ile mevcut işlevler üzerindeki uzmanlıklarını geliştirebiliyor ya da hedefleri doğrultusunda kariyerlerine yön verebiliyorlar. Bitirme projesi öğrencilere, dersler dışında, kendi özel ilgilerine uygun bir alanda daha derin bir çalışma ve araştırma deneyimi kazandırıyor. Öğrenciler, eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıkları konuyu araştırırken analiz yeteneklerini kullanıyor, derslerde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirme fırsatı buluyorlar. bilgiMBA öğrencileri, ders dışında düzenlenecek buluşmalar sayesinde sektörün önde gelen isimleriyle de bir araya gelme olanağını buluyorlar.

Akkoza’da dersler Cuma hariç hafta içi her gün 19.00 – 21.00 saatleri arasında yapılıyor. Programın öğretim dili ise Türkçe.

Zorunlu Dersler

İşletme Yönetimi

Ders, davranış biliminin ve bireylerin çalışma esnasındaki davranışlarını etkileyen faktörlerin değişik bir perspektif ve yöntemle anlaşılmasını amaçlıyor. Ayrıca, öğrencilere yönetim şekillerindeki gelişmelerle ilgili zemin hazırlayacak bilgileri vermeyi, öğrencilerin, yönetimlerin kuruluş içindeki değişik kademelerde görülen rolünü, bazı önemli yönetim fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların amacı ve etkisini anlamalarını sağlıyor.

Operasyon Yönetimi

Ders, üretim ve işletme yönetimindeki ana ilkeleri sunmayı hedefliyor. Mal ve servis üretiminde kullanılan kaynakların yönetimindeki anahtar noktalar ve bu noktaların stratejik yönetim kararlarındaki yeri araştırılıyor. Öğrenciler, yönetimlerin karşılaştığı problemleri analiz ederek pratiklerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

İşletmeciler için İstatistik

Ders, yöneticilerin karşılaşabilecekleri iş dünyasına ait pratik problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Derste, çağdaş karar almanın ayrılmaz bir parçası olan istatistiksel verilerin nasıl kullanılabilir hale getirilebileceği ve nasıl yorumlanacağı tartışılıyor. Bu yorumların ışığında, istatistiki hipotezlerin nasıl formüle edilmesi gerektiği ve nasıl test edilecekleri ele alınıyor.

 

Pazarlama Yönetimi

Bu dersin amacı, pazarlama faaliyetlerinin rolünü ve organizasyonlara olan katkısını incelemek, pazar araştırmalarındaki ana metotları ve tüketici davranışlarındaki anahtar noktaları öğrencilere sunmak.

İşletme Ekonomisi

Mikroekonomi teorisinin firma yönetimine uygulanmasını içeriyor. Mikroekonomi teorisi, firma düzeyinde karar almayı geliştirmekte kullanılıyor. Öğrenciler, yöneticilerin kararları ve bu kararların firmanın ürettiği mallara talep ve firmanın kârlılığı üzerindeki karmaşık ilişkileri inceleyerek firmanın faaliyet gösterdiği saha hakkında kapsamlı bilgi sahibi oluyorlar.

Muhasebe

Dersin amacı, öğrencilerin muhasebenin iş dünyasındaki yeri ve önemini algılamalarını sağlamak, ticari işlemlerin kayıtlarını yapmalarını sağlayacak bilgi ve tecrübeleri geliştirmek.

Finansal Yönetim

Firmaların hem kendi içlerinde hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları inceliyor.

Stratejik Yönetim

Dersin amacı, stratejik kararları alma sürecinde yöneticileri etkileyen temel etkenleri araştırmak, yatırım sahiplerinin ihtiyaçlarıyla çevresel baskıları uzlaştırmaya çalışmak.

Seçmelİ Dersler

Marka Yönetimi

Günümüzde firmaların en değerli varlıkları markalarıdır. Dolayısıyla, rekabet stratejilerini oluşturmada da markaları ve marka yönetimi önemli rol oynuyor. Marka, üründen daha önemli. Amaç, markayla ilgili temel pazarlama kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmak ve marka yönetim sürecini incelemektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bu ders, MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi) temellerini, stratejinin esaslılığını ve artan önemini, müşteri perspektifinden düşünmenin yollarını, değişen iş şekillerinde yeni pazarlama trendlerini ve farklı endüstrilerde uygulanmakta olan MİY başarı öykülerini irdeliyor.

Oyun Teorisi

Stratejik karar alma süreçlerinin incelendiği bir disiplin olan oyun teorisi, bireylerin ve kurumların karşılıklı stratejik bağımlılıklarının olduğu bir durumda karar alıcıların davranış biçimlerini ele alıyor. Bu ders, öğrencilere bu karar alma süreçlerinde, oyun teorisi analizine ilişkin bazı temel kavramları göstermek üzere hazırlandı.

Modern Finans Yöntemleri

Bu dersin amacı, öğrencilere; modern finans metotları, factoring, forfaiting, menkul kıymetleştirme (securitization), finansal kiralama (leasing), private equity, halka arz (public offering), birleşme ve satın alma (mergers and acquisitions) alanlarında detaylı bilgi kazandırmak.

Proje Yönetimi

Günümüzde birçok şirket proje konsepti etrafında organize oluyor. Yüksek düzey yöneticilerden personele kadar birçok profesyonel, yönetici veya katılımcı olarak proje takımlarında yer alıyorlar. Bu ders, proje yönetiminde bir temel oluşturmaya ve çağdaş proje yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı bazı becerileri kazandırmaya yönelik tasarlandı.

Yeni Ekonomi ve e-İş

Bu ders iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, günümüzde birçok akademisyen, işadamı ve profesyonelin bahsetmekte olduğu “yeni ekonomi” üzerineyken, ikinci bölüm, internetin gelişimine paralel olarak kendini gösteren internet ekonomisi veya diğer bir deyişle, e-iş’i konu ediniyor.

Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi

19. yüzyılın sonlarında nasıl monarşiler tarihten silindilerse, büyük yekpare şirketler de yerlerini, birbirine gevşek dokularla bağlı, kendi kendine yetebilen fakat yine de güçlü bir ağla entegre olmuş, küçük şirketler gibi hareket edebilen birimlere bırakıyorlar. İster mesleki hırsınız sizi büyük bir şirkette yöneticilik pozisyonuna götürsün, ister ruhunuzun maddi ve manevi ihtiyaçlarını kendi kuracağınız bir şirkette tatmin etmeyi seçsin, ustalaşmanız gereken çok önemli bir hünere ihtiyacınız olacaktır: Girişimcilik.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynaklarının ana fonksiyonlarını uluslararası ve karşılaştırmalı bir perspektifle incelenmesini sağlıyor. Bu doğrultuda, insan kaynakları yönetiminin organizasyon içindeki stratejik rolü analiz edilecektir.

Tüketici Davranışları

Bu dersin amacı, özellikle son dönemde ortaya çıkan yeni piyasa koşullarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğini inceliyor. Pazarlama biliminin içerisinde yer alan tüketici davranışı artık ayrı bir disiplin olarak görülüyor.

Kalite Yönetimi

Bu ders, küresel rekabetin ortaya çıkmasıyla önem kazanan kalite kavramının evrim süreci göz önünde tutularak ve kalitenin yeni bir yönetim paradigması olarak tartışıldığı bir çerçevede işleniyor. Dersin dönem projesi ise, bir firmanın KALDER-TÜSİAD Kalite Ödülü çerçevesinde değerlendirilmesi oluyor.

Satış Yönetimi

Satış gücü yönetiminin fonksiyonları ve satışın pazarlama programının bütünselliği içerisindeki yeri, satış yönetiminde yer alan aktiviteler ve karşılaşılan sorunlar, satış yönetimi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi için gerekli analiz ve iletişim yetileri, sosyal ve etik yönüyle satış yönetimi kararları konularında bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, teknik analiz, finansal matematik, sabit getirili enstrümanlar ve yatırım stratejileri bu dersin içeriğini oluşturuyor.

 

Powered by Openmedia