Üstün Başarı Programları ile çift diploma imkanı

BİLGİ’nin 15 yıldır Londra Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Üstün Başarı Programları, öğrencilere çift diploma alma imkanı sunuyor. Programlardan bugüne kadar mezun oaln 200’e yakın öğrenci dünyanın seçkin doktora ve yüksek lisans programlarına burslu kabul edildi, özel sektörün ilk tercihi oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yaklaşık 15 yıldır, University of London International Programmes ile koordineli yürüttüğü Üstün Başarı Programları’nı tamamlayan öğrenciler iki diploma alıyor. Uluslararası platformlarda rekabete açık bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı ile Matematik-Ekonomi Üstün Başarı Programı’nı tamamlayan öğrenciler, hem BİLGİ hem de University of London International Programmes diplomasına sahip oluyor. Öğrenciler, İngiltere’nin en köklü ve saygın üniversitelerinden Londra Üniversitesi tarafından verilen bu diplomayı İngiltere’ye gitmeden ve dolayısıyla İngiltere’de herhangi bir masraf yapmadan ve Londra Üniversitesi’nin normal okul ücretini ödemeden alabiliyor. Üstelik aldıkları diploma oradaki normal bir öğrencinin aldığı diplomadan farklı değil.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Üstün Başarı Programları bugüne kadar toplam 200’e yakın öğrenci mezun etti. Akademisyen veya bilim insanı olmak isteyen mezunlar, dünyanın seçkin doktora ve yüksek lisans programlarına burslu olarak kabul edildi, özel sektörde iş yaşamına atılmak isteyenler ise sektörün aranan profesyonelleri oldu. Okudukları bölümün birinci sınıf derslerini almış ve yüksek başarıyla tamamlamış BİLGİ’li öğrencilerin, yapılan sınav ve mülakatlardaki başarılarına göre programlara devam ettiklerini söyleyen Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Fatma Didin Sönmez, Üstün Başarı Programları kapsamında öğrencilere, akademik standartları uluslararası anlamda oldukça yüksek bir eğitim verdiklerini dile getiriyor.

İngiltere’nin en köklü üniversitelerinden University of London’a bağlı London School of Economic and Political Science’ın (LSE) akademik deneyimini ve uzmanlığını da kullanarak bunu başardıklarına dikkat çeken Sönmez, öğrencilerin en büyük kazancının; ‘aldıkları eğitimin kalitesi’ olduğunu vurguluyor. Ancak programlardan mezun olduklarında sahip olacakları iki diplomanın da onları hem iş ararken hem de yüksek lisans başvuruları yaparken avantajlı konuma getirdiğinin altını çiziyor.

Program İngiltere’de 1858 yılında başlatıldı

Programla ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Sönmez, University of London International Programmes’ın 1858 yılında University of London External Studies adıyla, üniversite eğitimindeki yüksek kaliteden faydalanmak isteyen herkese bu eğitimi götürmek amacıyla kurulduğunu söylüyor. University of London International Programmes’ın uzaktan eğitimin dünyadaki ilk örneği olduğunu açıklayan Sönmez, Üstün Başarı Programları’nın ise BİLGİ öğrencilerinin de bu kaliteli eğitimden faydalanabilmesi için geliştirildiğini belirtiyor.

Sönmez, “Üstün Başarı Programları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün altında 1996 yılında başlatıldı. Yani üniversitemizin kuruluşundan bu yana Üstün Başarı Programları’na sahip olma avantajını yaşıyoruz. Yaklaşık 15 yılın verdiği bir deneyimle programlarımızın başarısı her yıl daha da artarak devam ediyor” diyor. Bilgi’de Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı ve Matematik-Ekonomi Üstün Başarı Programı olmak üzere University of London International Programmes ile paralel yürütülen iki program olduğunu ifade eden Sönmez, Üstün Başarı Programları’na kayıt olan öğrencilerin aynı zamanda University of London International Programme öğrencisi olarak Londra Üniversitesi’ne de kayıtlarının yapıldığını belirtiyor.

Programlara, birinci sınıfı Bilgi’de okuyan, bütün birinci sınıf derslerini alıp, hepsini geçen ve her başvuru döneminde istenilen GPA’e sahip öğrencilerin başvurabildiğini söyleyen Sönmez,  her sene yönetmelik ve müfredat değişikliklerine göre başvuru koşullarının tekrar gözden geçirilip öğrencilere duyurulduğunu dile getiriyor. BİLGİ’deki Üstün Başarı Programları’nda özel bir müfredat takip ediliyor. Derslerin içerikleri ve ders materyalleri, LSE tarafından hazırlanıyor. 1895 yılında kurulan LSE, sosyal bilimler alanında dünyada önde gelen seçkin üniversitelerden biri. Hem öğretim hem de akademik araştırma anlamında kalitesi tartışılmaz olan LSE’nin akademik desteği ile Bilgi’deki programlar yürütülüyor.

Öğrenciler, LSE’nin de sınavlarına giriyor

Program kapsamında öğrenciler, sene içinde her ders için ara sınavlara ve final sınavına giriyor. BİLGİ’nin hocaları tarafından yapılan bu sınavlar, Üstün Başarı Programları öğrencilerinin notlarını belirliyor. Öğrenciler bir de her akademik yılın sonunda, Mayıs-Haziran aylarında, LSE’nin hazırladığı sınavlara giriyor. Bu sınavlar BİLGİ’den bağımsız yapılıyor. Sınav soruları LSE tarafından gönderiliyor ve onların belirlediği sınav merkezlerinde İngiliz Konsolosluğu tarafından uygulanıyor. Öğrencilerin cevap kağıtları da konsolosluk tarafından LSE’ye gönderiliyor. Öğrencilerin LSE’nin düzenlediği bu sınavlardan aldığı notlar, Londra Üniversitesi öğrencisi olarak aldığı notları belirliyor.

Bu sınavları geçen öğrencilerin hem İstanbul Bilgi Üniversitesi Üstün Başarı Programları (ekonomi-işletme ya da matematik-ekonomi) diploması hem de University of London diploması almaya hak kazandıklarına vurgu yapan Sönmez, “Bu bir sertifika programı değil, öğrencilere iki diploma olanağı sağlayan prestijli bir program. Tabi şunu da söylemek gerekir ki içeriği itibariyle disiplinli çalışmak ve program gereklerini yerine getirmek önemli. Zaten belli aşamalar ile seçerek aldığımız bu başarılı öğrenciler, hocalarımızın da desteğiyle başarı konusunda büyük sorunlar yaşamıyor” diye konuşuyor.

Bu yıl 21 öğrenci programlara kabul edildi

Üstün Başarı Programları’nın belli bir kapasitesinin olmadığını dile getiren Sönmez, öğrencilerin istenen kriterleri yerine getirmesi durumunda sayıya bakılmaksızın bu programa alındığını söylüyor. “Bu programın başarılı ve azimli öğrencilere ihtiyacı var. Tüm elemeleri başarı ile geçmiş öğrencilerimizin programa kaydını yapıyoruz. Örneğin bu sene 21 öğrencimiz eleme sürecini başarı ile geçip Üstün Başarı Programları’na kabul edildi” diyen Sönmez, öğrencilerin programa kabul sürecini şöyle özetliyor: “Öncelikle başvuru koşullarını yerine getiren öğrenciler başvuru formu ile birlikte niyet mektubunu teslim ediyor. Bu öğrenciler yaklaşık üç hafta süren matematik ve mikroekonomi hazırlık derslerine alınıyor. Bu üç haftanın sonunda her iki dersten de sınav yapılıyor. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler mülakata çağrılıyor. Yapılan bu sınavlar ve mülakat sonucunda başarılı bulunan öğrenciler Üstün Başarı Programları’na kabul ediliyor. Kısaca adayların birinci yılın sonundaki ders notları, İngilizce seviyeleri, matematik altyapıları, hazırlık derslerindeki başarıları ve motivasyonları önemli seçim kriterleri diyebilirim.”

University of London International Programmes paralel olarak yürütüldüğü için programlarda, LSE’nin müfredatında bulunan derslerin ve ders içeriklerini öğrencilere okuttuklarını sözlerine ekleyen Sönmez, “Dolayısıyla sene içinde kendi sınavlarımızı yaparken aslında bir bakıma öğrencileri sene sonunda girecekleri LSE sınavlarına da hazırlıyoruz. LSE ile paralel olan bu dersler dışında ayrıca öğrencilere yüksek lisanstan da seçmeli ders alma hakkı veriyoruz” diyor.

Öğrenciler program tercihlerini ikinci yıl yapıyor

Öğrencilere, Üstün Başarı Programları’nın ilk yılında giriş seviyesinde ekonomi, istatistik, matematik ve sosyoloji dersleri veriliyor. İlk yılın sonunda öğrenciler iki programdan birini tercih edip seçtikleri programın derslerine devam ediyor. Ekonomi-İşletme Üstün Başarı Programı dahilinde öğrencilere makroekonomi, muhasebe, işletme ekonomisi, işletme yönetimi, operasyon yönetimi, pazarlama ilkeleri, ekonometri, operasyon kuramı, parasal ekonomi ve şirket finansmanı gibi dersler veriliyor.

Matematik-Ekonomi Üstün Başarı Programı dahilinde; ileri analiz, soyut matematik, ileri lineer cebir, mikroekonomi, ekonometri, makroekonomi, matematiksel ekonomi, oyun teorisi, ileri matematiksel analiz, optimizasyon teorisi, finans ve değerleme matematiği gibi dersler veriliyor. Programda ders veren hocaların Bilgi’nin öğretim üyelerinden oluştuğunu belirten Sönmez, bu hocaların her birinin alanında iyi doktora programlarından mezun tam zamanlı çalışan hocalar olduğunu vurguluyor. Sönmez, programların süresinin aynı İngiltere’deki eğitim gibi üç yıl olduğunu dile getiriyor.

BİLGİ, programın Türkiye’deki tek yürütücüsü

University of London International Programmes’a 36 ülkeden yaklaşık 100 kurum dahil. Bu kurumlar belli denetimlerden geçtikten sonra Londra Üniversitesi tarafından tanınıyor ve Recognised Center statüsünü alıyor. Bu kurumlar arasında uzun süre boyunca öğretim, öğrenciye destek ve yönetim anlamında yüksek standartlara sahip kurumlara ‘Affiliate Center’ statüsü veriliyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Affiliate Center statüsünü almış az sayıdaki kurumlardan biri ve bu programı yürüten Türkiye’deki tek üniversite. Tabi bu statünün devamı için pek çok kritere bakılıyor. Bu kriterler arasında; üniversitenin öğrenciye sunduğu imkanlar (kütüphaneden tutun sınıflardaki ders ekipmanlarına, kulüp aktivitelerine kadar), öğrenciye yönelik uygulamalar, verilen destek, verilen eğitimin ve hocaların kalitesi, öğretim metotları, akademik ve idari yönetim, mezunların ve öğrencilerin başarısı gibi kriterler bulunuyor.

Mezunların kabul aldığı bazı lisans üstü programlar

Barcelona Graduate School of Economics MSc in Macroeconomics Policy and Financial Instutitions, Bogazici University MA in Management Information Systems, Duke University PhD in Economics, Freiburg University MA in Politics and Economics, Graduate Institute of International and Development Studies-Geneva MIS International Economics, Kellstadt Graduate Schoold of Business MBA, Koc University Msc in Economics, L’Université Paris-Dauphine (Université de Paris IX) MSc in Monetary Economics and Finance, London School of Economics MSc. in Financial Economics, L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne MSc in Models and Methods of Quantitative Economics, MA in European Urban Cultures POLIS (VUB-The Tilburg Uni.-Manchester Metropolitan-Helsinki Art and Design), New York University PhD in Economics, Queen Mary University of London MSc International Management and Marketing, Rochester University PhD in Economics, Rotterdam School of Management MSc Strategic Management, Sabanci University MA in Economics, SUNY Binghampton University PhD in Economics, SUNY- University at Buffalo PhD in Economics, SUNY-Stony Brook University PhD in Ecoonomics, SUNY-University at Albany MA in Economics-Finance, Tilburg University MSc in Quantitative Finance and Actuarial Science, Universita Commerciale Luigi Bocconi MSc in Economics and Social Sciences, Universitat Autònoma de Barcelona PhD in Economics, Université de Toulouse MSc in Economics, Universiteit van Amsterdam MSc Business Economics (Finance Specilization), University of California Riverside PhD. in Economics, University of Colorado PhD in Economisc, University of Connecticut Ph.D. in Economics, University of Iowa PhD, University of Massachusetts Boston Ph.D. Program in Public Policy, University of Minnesota Ph.D. in Economics, University of North Carolina PhD in Economics, University of Pittsburgh Ph.D. in Econonmics, University of Southern California PhD in Economics, University of Texas at Austin PhD in Economics, University of Warwick MSc in Financial Economics, Vanderbilt University PhD in Economics.

Mezunlardan bazılarının çalıştığı şirketler

Mehmet Volkan Dikmen ‘00 – Executive Director, Goldman Sachs

Hakan Yılmazkuday ‘00 – Assistant Professor of Economics, Florida International University

Duygu Yengin ‘01 – Assistant Professor of Economics, University of Adelaide

Eren Tüfekçi ‘02 – Quantitative Strategist, Oppenheimer Fund

Mehmat Ali Orhan ‘05 – Credit Risk Analyst, ExxonMobil European Downstream Treasury

Türkan Kamışlı ’08 – Associate, Transaction Advisory Service, Pricewaterhousecoopers

Kevser Özkazman ‘09 – Advertising Operations Associate, Google

Burcu Gürsoy ‘10 – Field Executive, Unilever

Gülşah Güney ‘10 – Marketing Analyst, Coca-Cola İçecek

Zümrüt Bakkal ’10 – Assistant Brand Manager, Mey İçki

Powered by Openmedia