Yeniden BİLGİ’li olmak için geç kalmayın!

Af Yasası’ndan yararlanmak isteyen BİLGİ’lilerin 25 Temmuz 2011 tarihine kadar Kuştepe Kampüsü’nde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor.

Çeşitli sebeplerle üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilerin; tekrar üniversitelerine dönmelerine olanak sağlayan af yasasından yararlanmak için çok az süre kaldı. 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren af yasasından yararlanmak isteyen BİLGİ’lilerin, 25 Temmuz 2011 tarihine kadar Kuştepe Kampüsü’nde bulunan Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne http://www.bilgi.edu.tr/pages/commonDownloads/6111_af_yasasi.pdf linkinde yer alan formu doldurarak şahsen başvurmaları gerekiyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesildiği tarihe kadar ödenmemiş borçları varsa, bu borçların da 25 Temmuz 2011 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.  25 Temmuz 2011 tarihine kadar geçmiş dönem mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin aldığı karara göre, geçmiş borçlara ilişkin faiz alınmayacak, sadece asıl borç miktarı tahsil edilecek. Başvurularını koşullara uygun olarak yapan adayların intibakları, öğrencinin kaydının yapıldığı fakültenin yönetim kurulu ve varsa ilgili bölüm kurulunun kararına göre yapılacak.

Yüksek lisans öğrencileri de yararlanacak

Meslek Yüksek Okulu ve yüksek lisans programlarına katılan öğrenciler de aftan yararlanabiliyor. Öğrencilerin ilişikleri kesilinceye kadar aldıkları derslerin ne kadarı veya hangilerinin sayılacağı, kayıt yaptıracakları bölüm ve fakülte kararı ile belirlenecek. Kayıt yaptırdıktan sonra öğrencilerin derse devamsızlık durumları ile ilgili kararları bölümler ve fakülteler verecek.

Geriye dönük sınırlı bir tarihi olmayan af kanunu, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanları kapsıyor. Kanundan yararlanan öğrenciler,  2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş öğrencilerin askerlikleri tecil edilmiş sayılıyor. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde BİLGİ’ye başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılıyor. Kanun, mevcut durumda asker kaçağı olanlar hakkında ise bir açıklama yapmıyor.

Aftan yararlananların bursu devam etmeyecek

BİLGİ’den ilişiği kesildikten sonra başka bir üniversitede devam eden öğrencilerin afla tekrar BİLGİ’ye geri dönmeleri mümkün olacak. Fakat YÖK yönetmelikleri her iki üniversitede aynı anda öğrenci olunabilmesine olanak vermediğinden, öğrenci üniversitelerden birini tercih etmek durumunda… Af yasası, öğrencilerin öncelikli olarak en son ilişikleri kesilen üniversiteye geri dönmelerini öngörüyor.

Af yasası ile BİLGİ’ye geri gelen öğrencilerin bursları ile karşılıklı burs alan öğrencilerin bursları devam etmeyecek. Tez aşamasında olan öğrenciler de af yasasından yararlanabiliyor. Fakat tez konusu akademik bir konu olduğundan, öğrenciler tezlerini yazmaları konusunda yüksek lisans konularına göre Fen Bilimleri Enstitüsü veya Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurabiliyor.

İlişiğin kesildiği yılın öğrenim ücreti ödenecek

Lisans öğrencileri; ilişiklerinin kesildiği akademik yılın öğretim ücretlerine tabi olacak. Yerleşmiş olmalarına karşın kayıt yaptırmamış öğrenciler yerleştirildikleri akademik yılın öğretim ücretlerine tabi olacak. Yıllık ücret uygulaması devam edecek. Af Kanunu ile üniversiteye geri dönen öğrenciler de öğrenime başladıkları dönem için, Bölüm ve Fakülte öğrencilerine uygulanan öğrenci harcını ödeyecek.

Powered by Openmedia