İLETİŞİMCİLER: Kurumsal iletişimin her alanında çalıştı

Ahu Parlar / Ekonomi 2000 / Koç Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü

Okul sıralarında başladığı gazetecilikten kurumsal iletişime geçti. Philip Morris, Bersay ve Doğuş Otomotiv’den sonra bugün tecrübelerini Koç Üniversitesi’nde değerlendiriyor.

Amerika’da ekonomi ve uluslararası ilişkiler eğitimi alırken Bilgi’yi duyan ve lisans eğitimini Bilgi’de tamamlayan Ahu, üniversitenin son yıllarında reklama, iletişime ilgi duymaya başlar. Mezun olmadan gazeteciliğe başlayan Ahu, bu dönem kurumsal iletişime yönelmeye karar verir. Üniversitenin ilk yıllarından itibaren çalışan İrem, Amerika’da da Bilgi’ye geldikten sonra da çalışmaya devam eder. Bilgi’de insan kaynakları, öğrenci dekanlığı gibi bölümlerde “çalışan öğrenci” statüsünde çalışan Ahu, daha sonra gazeteciliğe başlar. “Sonuçta ben daha mezun olmadan iş yaşamının ne anlama geldiğini öğrenmiş oldum” diyen Ahu, ağırlıklı olarak ekonomi dergilerinde görev alır. Ahu bu dönemde bir taraftan da Bilgi’de Öğrenci Birliği Başkanlığı yapar.

Capital dergisinde bir yıl çalıştıktan sonra köşe yazmaya başlar, bunu kariyerinde keyifle hatırladığı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Okuldan mezun olduktan sonra da devam ettiği gazetecilikte bir süre sonra tıkandığını hisseden ve yeni bir arayışa giren Ahu, Philip Morris’ten aldığı iş teklifini değerlendirir ve gazeteciliği bırakır. Philip Morris’te, lobicilik ve stratejik iletişim konusunda çok şey öğrenir. Ancak sektörün kısıtlı ve yaratıcılığa çok fazla imkan vermeyen bir yapısı olması nedeniyle, bocaladığını da itiraf eden Ahu, “Hep derler mürekkep insanda bağımlılık yapar diye, yapıyor hakikaten. Gazeteci kıyafetini çıkarıp kurumsal iletişimci kıyafetini giymem zaman aldı” diyor. Dolayısıyla tekrar bir arayışa başlayan Ahu, bu dönem Bersay’la tanışır. Bersay’ın iletişim sektörünün okullarından olduğunu düşünen Ahu, burada Ali Saydam ile çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu belirtiyor.

Lira’dan 6 sıfır atma projesinde yer aldı

Bersay’da işe başlar başlamaz Merkez Bankası ile birlikte yürütülen Lira’dan 6 sıfır atma projesinde yer alan Ahu, bu projenin bir iletişimci için belki de hayatta bir kez karşısına çıkabilecek büyüklükte bir proje olduğunu söylüyor. Daha sonra Deniz Bank’ın halka arz çalışmalarında görev alır. Bersay’dan ayrılarak Doğuş Otomotiv’e geçer. Bugüne kadar en fazla zaman geçirdiği kurumun Doğuş Otomotiv olduğunu açıklayan Ahu, burada kurumsal iletişimi a’dan z’ye uygulamaya çalıştıklarını belirtiyor. Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ile çalışmanın kendisine büyük katkıları olduğunu düşünen Ahu, Aclan Acar’ın iletişim konusunda profesyonellerden daha geniş ve derinlikli bir vizyona sahip olduğunu ifade ediyor.

Kısa bir süredir Koç Üniversitesi’nde Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışan Ahu, kurumsal iletişim ofisi olarak; iç iletişim, dış iletişim, medya ilişkileri, reklam, medya planlama, tanıtım çalışmaları, web ve sosyal medya yönetimi ve benzeri tüm iletişim süreçlerinden sorumlu olduklarını söylüyor. Üniversite iletişiminin çok iyi düşünülerek, kıymet verilerek, etik bir strateji ile yapılandırılması gerektiğini belirten Ahu, üniversitenin yarattığı değerin görünür kılınması için ekibi ile birlikte titizlikle çalışıyor. “Çalıştığım yer üniversite olduğu için entelektüel seviye çok yüksek ve bu doğrultuda beklentiler de yüksek. İnsanın kendini geliştirmesi için müthiş bir ortam” diyor.

Masanın iki tarafında da yer aldı

Başta tesadüfen daha sonra bilinçli bir tercihle iletişim ile ilgili masanın iki tarafında da oturan Ahu, gazetecilik yaptı, ‘multinational’ bir firmada lobi bazlı iletişime tanık oldu, bir ajansta çok çeşitli sektörlerden müşterilere danışmanlık verdi, Türkiye’nin önde gelen gruplarından birinde halka açık bir şirkette iletişim alanında çalıştı. Bu farklı farklı iletişim şapkalarının her birini bir süre giymiş olmanın sağladığı bir şansı olduğunu düşünüyor. İletişimle ilgili bir konuda, konunun her tarafının bakış açısını değerlendirebiliyor. Koç Üniversitesi’ndeki görevinde bu deneyimin katkısının olacağına inanıyor.

Şu anda ekip olarak bütün vakitlerini Koç Üniversitesi’nin iletişim süreçlerini belirli bir strateji doğrultusunda yeniden tarif etmek, yaratıcı ve katma değer sağlayacak projeler üretmek ile geçirdiklerini söyleyen Ahu, “Yaptığım işten keyif alıyorum ve en iyi şekilde yapmak istiyorum. Başarılı sonuçlara, iletişim çalışmalarına katkı yaptığım zaman, iyi işlere imza atan bir ekipte yer aldığımda, bunun keyfine paha biçilemez. Nasıl bir kahvenin kırk yıl hatırı varsa, bunun da uzun zaman etkisi oluyor. Dolayısıyla böyle tadını uzun zaman çıkarabileceğim başarılı işlerde yer almak istiyorum, yaratıcı ve yenilikçi iletişim çalışmalarına katkı yapmak istiyorum” diyor.

Okumayı ve yazmayı çok seven Ahu, zaman buldukça çeşitli dergi ya da gazetelere yazı yolluyor. Ona göre, insan gazeteciliğe bir kere bulaştı mı tamamen asla kopmuyor. O da kopmamak için elimden geleni yapıyor.

Powered by Openmedia