“Multidisipliner düşünmediğiniz müddetçe silolaşma kaçınılmaz oluyor”

Faalproje Kurucusu ve Kıdemli Danışmanı Fatih Al, BİLGİ E-MBA sürecinin hayatındaki etkilerini ve girişimi Faalproje’ye nasıl başladığını aktardı. 

Powered by Openmedia