‘Yeni ICC Milletlererası Tahkim Kuralları’ konferansı

Kapsamlı olarak güncellenen ve 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan ICC Tahkim Kuralları ile ilgili 10 Ocak tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde bir konferans yapılacak.

Konferans, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye tarafından düzenleniyor. 1998 yılında revize edilen kuralların son on yıldır uygulanması ile kazanılan tecrübeler ve gitgide daha da karmaşıklaşan davalar dikkate alınarak, tahkim kurallarının yeniden revize edilmesi önem kazanıyor. Yeni ICC tahkim kuralları, ICC tahkiminin temel özelliklerini korurken tahkim yargılamasında önemli değişiklikler getirecek. Revize edilmiş kuralların genel amacı, tahkim davasının verimli yönetilmesi, masrafların kontrol altına alınması ve tahkimde sürenin azaltılmasını kapsıyor. ICC Milletlerarası Tahkim Divanı, uluslararası ticari itilafların çözümlenmesinde en önde gelen kurumlardan biri. Sadece 2010 yılında, dünya çapında 140 ülkeden 2145 tarafın dahil olduğu 793 yeni dava ICC tahkim kuralları ışığında ele alındı.

Powered by Openmedia