Jean Monnet Burs Programı tanıtıldı

Ülkemizin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB tarafından finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı’nın tanıtım toplantısı 16 Aralık’ta BİLGİ’nin Dolapdere Kampüsü’nde yapıldı.

AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla verilen Jean Monnet Burs Programı’na başvurular 30 Ocak 2012 tarihinde sona erecek. 20 yıldan beri yürütülen AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’deki en köklü ve en prestijli burs programlarından biri. 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile başlatılan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’deki kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşu mensupları, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personele, AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlıyor. AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, sadece Türkiye’ye özel bir program. Türkiye dışında başka bir ülke için bu burs programı uygulanmıyor.

Powered by Openmedia