4. İstanbul Willem C. Vis Pre-Moot Yarışması

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 4. İstanbul Willem C. Vis Pre-Moot Yarışması’nı düzenliyor.

Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması uluslararası ticaret hukuku eğitimini ve uluslararası ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü teşvik etmek amacıyla bu sene 22. kez Viyana’da gerçekleştirilecektir. Dünyanın her yerinden üç yüze yakın hukuk fakültesinin katıldığı ve alanının en kapsamlı ve prestijli farazi dava yarışmalarından biri olan Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması öncesinde, çeşitli hukuk fakülteleri ve hukuk büroları tarafından öğrencilerin yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla ulusal ve uluslararası ön çalışmalar organize edilmektedir. 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Pre-Moot oturumlarını takiben ayrıca santralistanbul Kampüsü’nde bir ICC-YAF Konferansı (The Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce) gerçekleştirilecektir. Viyana’da bu yıl BİLGİ Hukuk Fakültesi’ni, Kardelen Nazlı Aran, Berk Bengi, Gökçen Durgut, Yaman Gürsel, Alçay Sevinç ve Aysu Uygur’dan oluşan bir takım temsil edecektir. Takım Prof. Dr. Yeşim M. Atamer gözetiminde koçlar Araş. Gör. Yasemin Kabaklıoğlu ve Garrett Gilmore ile öğrenci koçu Fulya Görer tarafından yarışmaya hazırlanmaktadır.

Powered by Openmedia