PROF. DR. GÜLTEN KAZGAN KURUCU REKTÖR

İstanbul Bilgi Üniversitesi 90’lı yılların ikinci yarısında hiç yoktan var olmadı. İngiliz Portsmouth Üniversitesi ile 1994 yılında sosyal bilimlerde yapılan bir eğitim anlaşması bulunuyordu. Bu anlaşma üniversitenin temelini oluşturdu. Eğitim kadrosu ve üniversitenin kurucuları İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülten Kazgan’ın eski öğrencileriydi. Bu nedenle sahip olduğu bilgi ve tecrübesine dayanarak kurucu rektör olma onuru Sn. Gülten Kazgan’a verildi.

Portsmouth Eğitim Anlaşması’ndan üniversite kurma aşamasına geçildiğinde kurucuların girişimcilik ruhu ve vakfedilebilir maddi varlığın sorumluluğunu üstlenme cesareti bu yeni üniversitenin kapılarını açtı. Geriye bir isim koymak kalıyordu. Prof. Dr. Gülten Kazgan’ın önerisi ve kurulun kararıyla bu taze eğitim kurumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi adıyla sahadaki yerine hazırdı. 1996 yılında üniversite kuruldu ve ilk ders yılı Maslak’ta bir binanın ikinci katında ve Baltalimanı’ndaki eski bir köşkün bir bölümünde başladı.

İkinci ders yılında Kuştepe’deki yeni binasına taşınan BİLGİ’ye yeni dersler, yeni bölümler eklenerek program daha da genişletildi ve kısa süre sonra Dolapdere’de yeni bir yerleşke kuruldu. Böylelikle hem öğrenci hem de bölüm sayısında yeni bir sıçrama yaşandı. Bir diğer büyük adım da Haliç kıyısındaki Silahtarağa Elektrik Santrali’nin alınmasıyla gerçekleşti. Bu sayede üniversite eğitim bölümlerini çok çeşitlendirdi, büyüdü ve ağırlığı da arttı. İstanbul Bilgi Üniversitesi bugün Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında yer alıyor.

PROF. DR. GÜLTEN KAZGAN KİMDİR?

İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gülten Kazgan, Amerikan Kız Koleji’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede doktorasını verip Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi’ne gitti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne dönüp doçent olan Kazgan, aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ’de (Roma) iki yaz ve ISEA’da (Paris) bir yıl çalıştı. Profesörlüğünü İstanbul Üniversitesi’nden aldıktan sonra 1994’te emekli olup İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna “Kurucu Vakıf Üyesi” ve “Kurucu Rektör” olarak katıldı. Aynı üniversitede Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve TESAR Müdürü olarak 2007’ye kadar bulundu; 2010 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu tarihte “emeritus” sıfatı ile bu üniversiteden ayrıldı. Birçok ödülü, çok sayıda makale ve araştırması bulunan Kazgan, akademik faaliyetini kitapları ile sürdürüyor.

Powered by Openmedia