Avrupa Birliği: ama nasıl?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de aralarında olduğu birkaç kurum, “Yeni Bir Avrupa” tezinin tartışılması gerektiğini düşünerek, 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, İstanbul’da, farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu bir panel ve atölyeler düzenliyor.

Santralistanbul kampüsünde, “Avrupa Birliği: Ama Nasıl? – Sosyal Demokrat/Sol Bakış” başlığıyla düzenlenen uluslararası programda, ana başlıklar etrafında yürütülecek atölyelerden ortaya çıkacak sonuçlar, etkinliğin ikinci gününde ana hatlarıyla konuklarla paylaşılacak, kapsamlı bir rapor ise daha sonra kamuoyuna sunulacak. Konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Friedrich Ebert Stiftung, Küyerel (Küresel ve Yerel Düşünce Derneği), SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), TÜSES (türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) tarafından ortaklaşa olarak düzenleniyor.

Powered by Openmedia