Seminer: Sosyal Adalete Giden Yol?

Uluslararası İlişkiler Bölümü, 23 Mayıs tarihinde, Dolapdere Kampüsü Mütevelli Heyet Toplantı Odası’nda “Serbest Piyasa ve Özel Mülkiyet: Sosyal Adalete Giden Yol?” adlı bir seminer düzenledi.

Seminerde, serbest piyasa anarşisti düşünür Roderick Long (Auburn University) özel mülkiyete dayalı serbest piyasa sisteminin sosyal adaletle ilişkisini anlattı. ‘Bleeding-heart libertarianism’ adını verdiği serbest piyasacı bir fraksiyona öncülük eden Long, Rothbard ve Mises gibi liberteryen filozofların yanı sıra Aristo ve Wittgenstein’ın da düşüncelerinden besleniyor. Long’un “Sosyal adalet” sorunları olarak gördüğü işçi sömürüsü, çevresel bozulma, militarizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve homofobinin “serbest piyasa anarşizmi” açısından nasıl ele alındığını sunduğu seminerde, Marksizme de eleştiri sunuldu ve süregelmiş “kapitalizm” kavrayışı sorgulandı.

Powered by Openmedia