Avrupa Medya Buluşması

Ayrımcılığa Karşı Sesinizi Yükseltin kampanyasının Avrupa Medya Buluşması ayağı 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.

Gazeteci Nicole Pope’un moderatörlük yaptığı oturumda, BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Haluk Şahin ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Aslı Tunç yer aldı.
30 Kasım Salı günü katılımcılara Türkiye perspektifini sunmak amacıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında Prof. Dr. Şahin ve Doç Dr. Tunç görüş ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

20’si gazetecilik öğrencisi olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden 80 katılımcının yer aldığı stanbul Bahçeşehir Üniversite’nin ev sahipliğnde gerçekleşen buluşma sonunda kültürlerarası diyalogu ve ayrımcılığa karşı girişimleri yaygınlaştırmak amacıyla yazılı, görsel ve mültimedya projeleri üretti.

Powered by Openmedia