BİLGİ HABER OCAK SPOT SPOT

Medya ve iletişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi Derya Nizam, Sydney Üniversitesi Sociology and Social Policy bölümünden doktora öğrenimi için tam burs kazandı.

Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Araştırma Görevlisi Gökçe Çataloluk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yapılan savunmasında, Hukuka Sistemik Yaklaşım başlıklı Doktora Tezi’nin başarılı bulunması sonucunda, Doktor ünvanını almaya hak kazandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yerel Yönetimlerle İşbirlikleri kapsamında yapılacak ortak çalışmaları görüşmek üzere geçtiğimiz ay BİLGİ’yi ziyaret etti. Demircan’ı Rektör Prof. Dr. Halil Güven ve Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu ağırladı.

Ekonomi Yüksek Lisans Program Semineri’nin “Gezgin’in İkilemi: Oyun Teorisi Deneyleri Üzerine Bir Örnekleme” başlıklı yoğunlaştırılmış dersi University of the Basque Country’den Maria Paz Espinoza ve University of Granada’dan Pablo Branas Garza’nın katılımlarıyla 2 Aralık Perşembe günü gerçekleşti.

Bilgisayar Bilimleri Bölümü ögretim üyesi Yrd. Doc. Dr. Mehmet Gencer 2-4 Aralık tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversiesi’nde gerçekleşen XV. Türkiye’de İnternet Konferansı’da “Bilgi Tarlasında Mayın Temizliği: Bilişim İnnovasyonunda Demokratikleşme ve Açık Innovasyonun Gelişimi” başlıklı tebliğini sundu.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gencer 3 Aralık tarihinde, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşen “2. Yazılım Kalitesi ve Geliştirme Araçları Sempozyumu”na katıldı. Yrd. Doç .Dr. Gencer sempozyumda “Bir yazılım kalitesi olarak evrilebilirlik” başlıklı bir tebliğ sundu.

İletişim Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Anita Oğurlu, ART 211 Sanat Teknikleri ve Estetik I dersi kapsamında Herman Artuç ve Yüz Bin Yüz (100100) Projesi ekibini 3 Aralık tarihinde konuk etti.

Tiyatro Triole’nin Kafalar oyunu 5 Aralık tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gösterildi.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) 2010 Salı Seminerleri Dizisi’nin beşincisi “0-3 Yaş Döneminde Gelişimsel Sorunlara Erken Müdahale: Değerlendirme ve Terapi  Yöntemleri” başlığı ve Uzm. Psk. Suna Polat’ın katılımıyla 7 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Milliyetçi Düşünce Kulübü’nün Türk-İslam Fikir Örgüsü Konferansı Arslan Bulut’un katılımıyla 8 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Siyaset Bilimi Topluluğu’nun Antik Yunan ve Tragedya Atölyesi 6 Aralık’ta Aiskhylos-Orestes Üçlemesi konusuyla Ferda Keskin’i, 13 Aralık’ta : Sofokles-Kral Oedipus ile Euripides-Elektra konusuyla Kaan Atalay’ı ağırladı.

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın Perşembe Konuşmaları’nın 9 Aralık tarihinde konukları Yapı Kredi Yayınları Editörü Murat Yalçın ile Yrd. Doç. Dr. Yalçın Tosun’du. Toplantı “Yayıncılık ve Telif Hakları” üzerine yapıldı.

Ekonomi Bölümü’nün Poisson Süreci Olarak Borsa Faaliyetleri Higher School of Economics’ten Fuad Aleskerov’in katılımıyla 10 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nın Domino Dersler’i kapsamında 13 Aralık tarihinde City University London’dan Prof. Dr. Frank Webster “The Public Sphere: An outdated concept in media and communications?” başlıklı bir ders verdi.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji) Salı Seminerleri Dizisi’nin altıncısı “Nöropsikanaliz” başlığında Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Hakan Atalay’ın katılımıyla 14 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Selçuk Öğrenci’nin konuşmacı olduğu IEEE Tanışma Toplantısı 16 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Türk-Yunan Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ortaklaşa etkinliği olan “Gerçeği Aramak” başlıklı konferans 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleşti.

Bilgi Sahnesi’nin Hiç Niyetim Yoktu isimli tek perdelik oyunu 17 Aralık tarihinde sahnelendi.

Irak İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Ahmed Al Kamaly geçtiğimiz ay BİLGİ’yi ziyaret etti. Büyükelçi Ahmed Al Kamaly Rektör Prof. Dr. Halil Güven ve Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

GÖRSEL 4

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Bölümü’nün “Döviz Kuru Riskinin Temerrüt Riskine Etkisi” başlkılı semineri 17 Aralık tarihinde Doç. Dr. Branko Urosevic’in katılımıyla gerçekleşti.

Nestlé Pakistan’ın Çiftlik Hayvancılığı ve Süt Çiftçiliği Alanında Kapasite Arttırımı Yoluyla Kırsal Yoksulluğu Azaltmadaki Rolü’nü konu alan ve Fatih Erimiş’in konuşmacı olduğu söyleşi 17 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Bilgi Moda Kulübü’nün “Sahipsiz İstanbul” adlı belgesel Film gösterimi 21 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Tarlabaşı Toplum Merkezi Tanıtım Toplantısı 22 Aralık tarihinde Rektör Prof. Dr. Halil Güven ile BİLGİ-GÖÇ’ten Pınar Uyan Semerci ve Neşe Erdilek’in katılımıyla gerçekleşti.

Tarih Araştırmaları Kulübü’nün 24 Aralık tarihinde “30 Yıl Önce 30 Yıl Sonra (1980-2010)” konferansına katılan Prof. Dr. Mete Tunçay, Prof. Dr. Halil Berktay, Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu, Prof. Dr. Ergun Özbudun 12 Eylül 1980 Darbesini tartıştılar.

Siyaset Bilimi Topluluğu’nun Bülent Akdağ Film Günleri 24-26 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Guguk Kuşu ve Persepolis filmleri gösterildi ve  söyleşiler düzenlendi.

Bilgi Sahnesi’nin Hiç Niyetim Yoktu adlı tek perdelik oyunu 25 Aralık tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gösterildi.

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi’nin yeni yıldaki ilk toplantısı 5 Ocak tarihinde Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı Uğur G. Yalçıner’in katılacağı “İş Yapma Yöntemleri, Yazılımlar ve Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patent ile Korunması-ABD, EPO ve Türkiye” başlıklı oturum ile başlıyor.

AB Enstitüsü’nün Accept Pluralism başlıklı başlıklı 7. Çerçeve Projesi açılış konferansı 19 Ocak tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Powered by Openmedia