Betûl Mardin ile hayat bilgisi dersleri

Halkla ilişkilerin Türkiye’deki tartışılmaz duayeni Betûl Mardin, Bilgi’de düzenlenen ve her Cuma farklı bir konuğun ağırlandığı sohbetlerde halkla ilişkiler mesleğine ilgi duyanlarla buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ayki ilk söyleşinin konusu sesi etkin kullanma ve beden dili idi. Konuk ise bu konularda eğitimler veren Murat Ovalı idi. 19 Mart’taki ikinci toplantının konukları ise iki avukattı. Alper Kılıçoğlu ve Kemal Gürhan Aydın iş hukuku ve sözleşmeler konularında, halkla ilişkiler alanında kariyerinde ilk adımlarını atanları bilgilendirerek soruları yanıtladılar.

Powered by Openmedia