Bilgi’de yeşil elektrik dönemi

Üniversitemiz Şubat 2010 itibariyle tüm kampüslerinde yeşil elektrik kullanmaya başlayarak çevre duyarlılığı konusunda Türkiye’de bir ilke imza attı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, FİNA Enerji ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 Şubat 2010 tarihi itibariyle, tüm kampüslerinde yeşil elektrik kullanarak  çevre konusunda önemli bir adım attı. Bu adım aynı zamanda, Bilgi’nin yeşil elektrik kullanılan kampüsleri Kuştepe, Dolapdere ve Santral’in önümüzdeki günlerde evsahipliği yapacağı çevre, sürdürülebilirlik ve enerji odaklı akademik ve sosyal faaliyetlere de temel oluşturuyor. Yapılan anlaşma doğrultusunda Bilgi’nin enerji tüketiminde, önemli bir tasarruf sağlanarak ekonomiye de katkıda bulunması öngörülüyor. Bu girişim ayrıca, karbon salınımını önleyerek çevreye ilişkin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmenin yanısıra Bilgi’nin küresel sorumluluğu konusunda da önemli bir örnek teşkil ediyor.

Fina Enerji Holding A.Ş, İzmir ili, Bergama ilçesi, Aşağıkırıklar Köyü mevkiinde, Düzova 15 MW RES üretim lisansıyla, rüzgar enerjisinden elektrik üreterek ulusal şebekeye aktarmakta. Bilindiği üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santraller, fosil yakıt kullanan santraller ile karşılaştırıldığında sera gazı salımı yapmayan ve sürdürülebilir kalkınma ile uyumlu projeler. 15 MW kurulu gücünde yıllık 53.000 MWh elektrik üretim kapasiteli Düzova RES Elektrik Santrali, havayı, yer altı su kaynaklarını, toprağı kirletmeyen, bölgesel kalkınmaya, teknolojik bilgi transferine ve temiz enerji kaynakları ile ilgili farkındalığa katkıda bulunan bir proje.

Yeşil elektrik nedir?

Yeşil elektrik, kısaca, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisi olarak tanımlanabilir. Bilgi, yeşil elektrik kullanarak küresel ısınma problemi gibi çevreye dair pek çok sorunu tetikleyen sera gazı salınımının azaltılması yönünde katkıda bulunuyor.

Bilgi, kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk bilinciyle, küresel düşünüp yerel hareket ediyor. Üniversitemiz, bu yaklaşımı günümüzde yaşadığımız çevre sorunlarına yansıtarak, yeşil elektrik kullanımıyla hem çevreye duyarlılık hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıyan temiz enerji kaynaklarına ilişkin farkındalığa da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yeşil elektrik kullanılmasının, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında ileriki dönemlerde yürütülecek çalışmaların temelini oluşturacak bir ilk adım olması hedefleniyor.

Kısaca Yeşil Elektrik, hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi gibi kaynaklardan doğaya karbon salımı olmaksızın üretilen elektriktir.

Powered by Openmedia