Bilgi’den iki yeni fakülte

Mimarlık Fakültesi 2009-2010 akademik yılında eğitime başladı. Mühendislik Fakültesi ise 2010-2011’de ilk öğrencilerini almak için son hazırlıklarını yapıyor.

2004 yılından bu yana Türkiye’nin Anglo-Sakson modeline göre işleyen ilk mimari tasarım yüksek lisans programına ev sahipliği yapan BİLGİ, Mimarlık lisans programıyla 2009-2010 akademik yılında Mimarlık Fakültesini açtı.

Öğrenciler, akademisyenler ve tasarımcı mimarların ortaklaşa projeler ürettiği Mimari Tasarım Programı, yüksek lisans programıyla mimari alanında başarısını kanıtlayarak kısa zamanda mimarlık ve kent üzerine düşünmenin, mimarlık araştırmalarının ve üretiminin İstanbul’daki odak noktalarından biri haline geldi. BİLGİ, lisansüstü mimarlık programından kazandığı deneyimle şimdi de Mimarlık Fakültesi’nde lisans seviyesinde öğrenciler yetiştirecek.

Birbiriyle etkileşim halinde olacak Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık programlarının yer alacağı Mimarlık Fakültesi, dijital mimarlık ve tasarım atölyeleri, zanaat temelli laboratuar ekseninde kurulmuş yapı malzemesi ve teknolojisi atölyeleri ile çağdaş kent, mimarlık ve tasarım kültürü seminerleri, incelemeleri ve gezileri üzerine temellenecek.

BİLGİ Mimarlık, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde Türkiye’deki mimarlık ve tasarım dünyasının odak noktalarından biri olmayı hedefliyor. Dünyanın en enerjik ve gözde metropollerinden biri haline gelmiş olan İstanbul’un ve İstanbul’un en çekici odaklarından birine dönüşmüş olan Santral Kampüsü’nün itici gücü, BİLGİ Mimarlık’ın evrensel hedefler gözetme iddiasını pekiştiriyor.

Yeni yüzyılın mühendisliği: Bilgi Mühendislik

2010-2011 akademik yılında öğretime başlayacak olan Mühendislik Fakültesi, 1996’dan bu yana sosyal bilimler eğitimi etrafında yoğunlaşmış olan BİLGİ’ye yeni bir gelişme ivmesi kazandıracak.

Öğrencilerinin analiz ve kavrama yeteneğini geliştirecek akademik ve entelektüel alanı sağlayacak olan BİLGİ Mühendislik’in aynı zamanda BİLGİ’de 2009-2010 yılında açılan Mimarlık Fakültesi ile var olan diğer idari, beşeri ve sosyal bilimler programlarını içine alan disiplinlerarası yaklaşımın bir parçası olması planlanıyor. Bu doğrultuda Türkiye’de mühendislik eğitiminin eksikleri olarak görülen sosyoloji, ekonomi, bilim tarihi, sanat tarihi, işletme, siyaset, tasarım, iletişim becerileri, girişimcilik, psikoloji, felsefe gibi alanlar da BİLGİ Mühendislik programının birer parçası olacak. Böylece, mühendislik öğrencilerinin eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri desteklenecek.

Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunun eğitim felsefesi, yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek yerine ortaya çıkan sorunu bir bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye yöneliyor. Yeni yüzyılın mühendislik eğitimi perspektifine uygun olarak tasarlanan BİLGİ Mühendislik, teknoloji, biyoloji, enerji, su, çevre, sağlık, incinme riski ve sürdürülebilirlik gibi temel kavramları tartışılmasını sağlayacak. BİLGİ Mühendislik, bu kavramlar tartışılırken, aynı zamanda, küresel bir dünyada yüzleşilmesi gereken çeşitliliği, gündelik yaşantıdan profesyonel etkinliğe dek yaşamın her alanında insan etkinliğinin sadece verili kuralları takip etmenin ötesine geçmesini ve belli becerilerin yaratıcı bir biçimde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

Powered by Openmedia