Türk Devrim Tarihi altıncı baskıyı yaptı

Prof. Dr. Toktamış Ateş’in İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayınlanan Türk Devrim Tarihi kitabı geçtiğimiz ay altıncı baskısını yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Yaşasın Cumhuriyet, Biz Devrimi Çok Seviyoruz, Siyasal Tarih, Üniversitelerimiz ve Demokrasi gibi kitapları da yayınlanan Toktamış Ateş’in 6. baskısı yapılan bu kitabı pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutuluyor. Yeni fiyatıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine kaynak dinmek isteyen herkese ulaşmayı hedefleyen kitap; aynı zamanda öğrencilerin Türk Devrimi’ni kendi toplumsal konumlarıyla, yaşadıkları süreci birlikte irdeleyerek kavramalarını da amaçlıyor.

Kitapta tüm konular dönemin fotoğrafları ve belgeleriyle sunulurken tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirilen her başlık, ilk kez Türk Devrim Tarihini salt aktarmacı ve didaktik yöntemlerle değil, bilimsel, canlı, nesnel ve dünü bugüne bağlayan bir sistematikle okura ulaşıyor.

Powered by Openmedia