Bilgi’den sosyoloji ve eğitim çalışmaları

Sosyoloji Bölüm bünyesinde Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi kuruldu. Birimin yöneticiliğini Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır üstlendi.

İlk-orta öğrenim öğretmenleri ile akademi arasında köprü görevi görmeyi, iki alan arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve ders kitapları konusunda çalışmalar yapmayı hedefleyen birimin projeler koordinatörlüğünü ise Dr. Müge Ayan Ceyhan yürütecek. Kimlik, demokratikleşme, yurttaşlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık gibi konu ve kavramların ilk ve orta öğrenim düzeyinde nasıl ele alınabileceğine dair materyaller geliştirmeyi ve bu konularda eğitim seminerleri düzenlemeyi amaçlayan, Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi ayrıca eğitim alanında yapılan çalışmaların geniş bir eğitimci kitlesi ile paylaşılmasını sağlayacak bir platform işlevi görmeyi de hedefliyor.

Powered by Openmedia