BİLGİ AB enstitüsü “Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi” olarak kabul edildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Komisyonu’nun “European Values at School-EUducate” projesi ile Avrupa Birliği Komisyonu tarafından “Jean Monnet Centre of Excellence”(Mükemmeliyet Merkezi) olarak kabul edildi.

BİLGİ’nin Avrupa Birliği Enstitüsü, .u değerlendirmeyi çok yüksek bir derece elde ederek kazandı. Türkiye’de daha önce sadece üç kuruma verilen “Jean Monnet Centre of Excellence” unvanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Avrupa Birliği çalışmaları alanında 1996’dan bu yana sürdürmüş olduğu başarılı faaliyetlerin sonucudur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi daha önce Avrupa Komisyonu’nun Avrupa entegrasyonunun çeşitli akademik alanlarını kapsayan derslere verilen “Jean Monnet Modules” ödüllerini siyaset bilimi, iktisat ve uluslararası ilişkiler alanlarında kazanmıştı, sonrasında Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyelerinde 2011 ve 2013‘de de iki “Jean Monnet Chair” (Jean Monnet Kürsüsü) aldı.

Powered by Openmedia