Kitleleri Yeniden Düşünmek: Şiddet, Hukuk Ve Demokrasi

BİLGİ Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Kitleleri Yeniden Düşünmek: Şiddet, Hukuk ve Demokrasi” konferansı, TÜBİTAK’ın 2234 A, Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklendi.

17-18-19 Haziran tarihlerinde santralistanbul Kampüsü’nde yapılan konferans, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan “Hukuki, Toplumsal ve Tarihsel Açıdan Kitleler” başlıklı bilimsel işbirliği ağı ve platformu çalışmasının bir parçası. Konferans, hem kitlenin şiddetle ve hukukla ilişkisini irdeleyip yeni bir demokrasi anlayışına temel oluşturabilecek bir çalışma yapmak hem de uluslararası forumlardaki tartışmaları Türkiye’deki tartışmalarla harmanlayıp tarihsel-antropolojik açıdan yeni bir düşünce zemini yaratmak amacıyla gerçekleştirildi. Yurtiçinden Boğaziçi, BİLGİ üniversitesinden akademisyenin katıldığı konferansa, yurtdışından ise Bon, Heidelberg, Oxford, Columbia üniversitesi gibi çok sayıda seçkin üniversiteden akademisyen katıldı.

Powered by Openmedia