BİLGİ HABER HAZİRAN SPOT

Psikoloji Bölümü Bahar Konferansı “Cultural Context and the Development of Prosocial Behavior” başlığında ve Prof. Dr. Asiye Kumru’nun katılımıyla 4 Mayıs tarihinde düzenlendi.

Kara Vagon/38 Dersim Sürgünleri filminin galası 5 Mayıs tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

BİLGİ Management Club’ın düzenlediği Marketing Summit 2011, 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Medya ve İletişim Sistemleri Programı tarafından düzenlenen “Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı” 7- 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Bilgi Politika Kulübü’nün Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin İleri Demokrasi Macerası başlıklı konferansı 9 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin Yoğunlaştırılmış Dersi “Topolojik Sosyal Seçim Kuramı” başlığında Graz Üniversitesi Öğretim Üyesi Nicholas Baigent’in katılımıyla 10-11-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Fikri Mülkiyet Hukuku Atölyesi 11 Mayıs tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

İK’da Yeni Yaklaşımlar Seminerlerinden ilki İnsan Kaynaklarında Risk Yönetimi başlığıyla 11 Mayıs tarihinde düzenlendi.

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi Konuşmaları’nın yedincisi 11 Mayıs tarihinde “Öteki Kasaba” Film Gösteriminin ardından Herkül Millas’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hukuk Fakültesi’nin “Çatışmacı Bir Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa” başlıklı sempozyumu 13-14 Mayıs tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin “Bireysel ve Kollektif Karar Kuramında İlerlemeler” başlıklı çalıştayı 13-14 Mayıs tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İsviçre Hukuku Kaynakları başlıklı sempozyum Prof. Dr. Roland von Büren’in katılımıyla 13-16 Mayıs tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

İstasyon Oyuncuları, Müfettiş adlı oyunlarını 14-15 Mayıs tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde sahnelediler.

“Üniversite: Nereye?” başlıklı forum 16 Mayıs tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

Masanın Altında adlı tiyatro oyunu 16-17 Mayıs tarihlerinde Dolapdere Kampüsü’nde sahnelendi.

Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin Yoğunlaştırılmış Dersi “Sosyal Seçim ve Felaket” başlığında Washington University in St. Louis Öğretim Üyesi Norman Schofield’in katılımıyla 16-17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

University of Denver, Colorado Öğretim Üyesi George F. DeMartino 18 Mayıs tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde “The Economic Crisis and the Crisis in Economics” başlıklı bir seminer verdi.

Globalleşen Dünyada Medya, Gazetecilik ve İş Dünyası başlıklı seminer Prof. Dr. Galip Beygü İsen yönetiminde Georgia State University’den Tamer Çavuşgil ve Prof. Dr. Tevfik Dalgıç katılımıyla 20 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

“İhlalin Önlenmesi-Patent İhlali Davaları Almanya Örnekleri” başlıklı söyleşi 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Almanya’ya Göçün 50. Yılında Euro-Türkler’in Müziği” başlıklı konferansı Orient-Institut Istanbul’dan Martin Greve ve BİLGİ Avrupa Birliği Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın katılımıyla 24 Mayıs tarihinde gerçekleşti.

Powered by Openmedia