Osteoporoz ve Rehabilitasyon Konferansı

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun konferanslar dizisinin altıncısı, Yrd. Doç. Dr. Aycan Çakmak’ın sunumuyla 21 Nisan tarihinde Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti.

SBYO öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aycan Çakmak’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta Yrd. Doç. Dr. Çakmak, Osteoporozun tanımına ve sınıflamasına, risk faktörlerine, klinik bulgularına, tanı yöntemlerine, önemine, rehabilitasyonda önlem ve egzersiz konularına değindi. Özellikle Osteoporozu önlemenin, risk faktörlerini belirlemenin ve erken tanı koymanın, gelişmiş bir osteoporozu tedavi etmekten daha kolay olduğu konusuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Çakmak  “Sessiz epidemik hastalık adıyla da tanımlayabileceğimiz osteoporoz, tüm yönleriyle çok iyi tanınması, önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması ve tedavi yöntemlerinin çok iyi bilinmesi gereken bir hastalıktır. Osteoporoz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

Powered by Openmedia