BİLGİ İletişim Fakültesi’nden İki Yeni Program

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 2015-2016 akademik yılını iki yeni programla karşılayacak: “Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı” ve “İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı”.

Gelişmekte olan Türkiye ve dünya dijital oyun sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek oyun tasarımı profesyonelleri yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine başlayacak “Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı” mezunlarının farklı platformlar için farklı türlerde özgün oyun içerikleri tasarlayabilecek yetkinliğe ulaşmış olmalarını amaçlıyor. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Lisans Programı da, İletişim Fakültesi’nin öğrencilere bir diğer sürprizi. Programın temel amacı, iletişim, tasarım ve yönetim alanlarının çıktılarını son kullanıcı çıkarına olmak üzere yönetebilecek, yaratıcı bakış açısı ve mesleki donanımıyla iletişim tasarımı ve yönetimi alanında fark yaratacak profesyoneller yetiştirmek.

Öğrenciler, analog ve dijital oyun tasarlayacaklar

Dijital Oyun Tasarımı Programı, oyuncu deneyimi odaklı bir yaklaşımla oyun olgusunun bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Bu bağlamda öğrenciler, dört yıllık eğitimleri boyunca ilk yıldan itibaren eğitim, eğlence, sağlık ve sosyal fayda gibi amaçlarla analog ve dijital oyunlar geliştirmeye başlayacaklar.

Pratik deneyimin teorik bilgilerle bütünleştiği, dinamik bir öğrenme ortamı içinde öğrenciler, tasarım çalışmaları yanında oyun kültürü, oyunun toplumsal işlevleri, oyun programcılığı, oyun geliştirme yazılımları, oyunların görsel işitsel unsurları, oyuncu deneyimi ölçüm ve değerlendirmesi ile dijital oyun stüdyoları ve sektörünün işleyişi gibi konularda dersler alacaklar. BİLGİ’nin farklı ve zengin akademik birikimini temsil eden felsefe, sosyoloji, tarih, edebiyat, görsel iletişim tasarımı, bilgisayar mühendisliği, sinema ve medya gibi programlardan alabilecekleri seçmeli derslerle birlikte öğrenciler, dijital oyunlara yönelik disiplinlerarası ve çok yönlü bir kavrayış kazanacaklar.

BİLGİ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, “Geçtiğimiz yıl santralistanbul Kampüsü’nde düzenlediğimiz 8. International Philisophy of Computer Games konferansı gibi alan açısından son derece önemli akademik faaliyetlerin devam edeceğini ve bunların da öğrencilerimiz için zengin bir düşünsel kaynak oluşturacağını belirtmekte fayda var. Kısaca özetlemek gerekirse, yaratıcılığın uygulama alanındaki teknik yetkinlikle harmanlandığı bir anlayışla yetiştirilen Dijital Oyun Tasarımı Programı öğrencileri, başta dijital oyun sektörü olmak üzere oyunsal nitelikte içerik üretilen medya, yazılım, reklam ve eğitim sektörlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek yeterli donanıma sahip olarak mezun olacaklar” diyor.

OYUNDER program açılışını destekledi

Programın planlama aşamasından itibaren oyun sektörünün farklı paydaşlarını temsil eden kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelindi ve programın sektörün gelişimini destekleyecek bir yapıya sahip olması sağlandı. Bu süreçte Türkiye’den OYUNDER, programın açılışını desteklerken; BİLGİ ile Laurette Network ortaklığı bulunan Media Design School ile New York merkezli Institute of Play temsilcileri programın eğitim modelinin geliştirilmesine katkı sağladılar. Bu kuruluşlarla olan işbirlikleri sürüyor ve ortak projelerin adımları atılmış bulunuyor. Yakın gelecekte dijital oyun alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği birimlerle ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılabileceği umuluyor.

Prof. Dr. Nalçaoğlu, programın, Türkiye oyun sektörünün başlıca açıklarından birini oluşturan özgün oyun içeriği üretimi alanındaki önemli eksikliği kapatabileceğini ve dünya pazarında kendine yer bulacak oyun tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, “Her iletişim ortamı vermek istediği mesajı kendine özgü yöntemlerle hedef kitlesine iletir. Yazı tasvir eder, film gösterir, oyunlar ise oyunculara belirli eylemler gerçekleştirerek bunu deneyimlemelerini sağlar. Bu bağlamda ideal olarak oyun tasarımcısı belirli bir düşünceyi veya duyguyu eylem birimleri halinde oyuculara aktaran kişidir. Aktarmak istediği bir eylemi oluşturan değişkenleri tespit edebilmesi, bunları modelleyebilmesi ve bu modelin oyuncu tarafından nasıl deneyimlenebileceğini öngörmesi gerekir. Bu aynı anda bir hikâye anlatıcısı, problem tasarımcısı ve algı analisti olmak gibi bir şeydir. Bunun üstüne dijital oyunların kendilerine özgü teknik unsurlarının ve sektörün ekonomik ihtiyaçlarının da eklenmesi ile kişi oyun geliştirme alanına girmiş olur. Bütün bunlar kulağa karışık geliyor olabilir ama yapılmaya başlandıktan sonra çok keyifli bir öğrenim süreci olacağını garanti ediyoruz!

“Tasarım Yönetimi” alanında araştırmalar yapılacak

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Lisans Programı ise, özellikle küreselleşme ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla hızla dönüşen üretim/hizmet sektörlerinde istihdam edilmek üzere etkili tasarlanmış ürün, hizmet, iletişim ve marka yaratmak konusunda dinamik, bilgili ve stratejik karar alma yetisi yüksek bireyler mezun etmeyi hedefliyor. Programın cevap vereceği bir diğer önemli ihtiyaç ise ülkemizde ve dünyada giderek daha güçlü bir alan haline gelen “tasarım yönetimi” kapsamında araştırma faaliyetleri yürütmek.

Multi-disipliner bir eğitim hedefleniyor

Programın en önemli avantajı, farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu iletişim tasarımı ve iletişim yönetimini birlikte kavrayan ve uygulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlaması. Bu bağlamda multi-disipliner bir eğitim sunmayı hedefleyen program, birbirlerinden farklı gibi görünen disiplinlere aynı anda ilgi duyan, hem yaratabilecek hem pazarlayabilecek hem de yönetebilecek çok yönlü kişiler için uygun bir program. Program iletişim sektöründeki gelişmeleri takip eden, reklamcılık ve tasarım gibi yaratıcı alanlara ilgi duyan, öte yandan yönetim becerisine sahip ve iş sahibi olmak isteyen gençlere yönelik olarak hazırlandı. Uluslararası platformlara da açılmayı hedefleyen programın kontenjanı Türkiye dışındaki öğrencilere de açılacak.

Program, öğrencilere iletişim tasarımı ve yönetimi kapsamına giren disiplinlerde teorik bilgi ve söz konusu bilgiyi pratik tecrübeye dönüştürebilecek üretim olanakları sunuyor. Öğrencilerin göreceği dersler temel olarak iletişim, tasarım ve yönetim alanları ekseninde tasarlanıyor. Müfredatta her bir alanı kendi içinde bağımsız olarak ele alan geniş kapsamlı derslerin yanı sıra, bu alanları inter-disipliner bir yaklaşımla ele alan dersler de bulunuyor. Temel Tasarım, Tasarım Kültürü, Dijital Vektör Grafikleri, Tasarım için Kavram Geliştirme, Proje Yazma ve Planlama, Marka Tasarımı ve Sunum Tasarımı gibi dersler ağırlıkla tasarım alanında içerik sunarken; İletişim ve Reklam, İletişim ve Pazarlama, İletişim Tasarımı, Yaratıcı Düşünce, Tüketici Davranışı, Araştırma Yöntemleri gibi dersler iletişim tasarımı; Yönetim Teorisi, Tasarım Yönetimi, Marka Yönetimi, Uygulamalı Girişimcilik ve Stratejik Pazarlama Yönetimi başlıklı dersler ise iletişim yönetimi alanında katkı sağlıyor. Öğrenciler, aynı zamanda ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik olarak, zengin bir seçmeli ders havuzundan da dersler seçebilecek, disiplinlerini daha da zengin bir perspektiften değerlendirebilecek ve çalışma alanlarını genişletebilecekler.

Sektörel tecrübe de kazanacaklar

İletişim Fakültesi bünyesindeki diğer tüm programlar gibi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı da, öğrencilere lisans eğitimi sırasında sektörel tecrübe kazanma şansını sunarak onları iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor. Programdan mezun olan öğrenciler, iletişim tasarımı ve yönetimi alanında girişimci olabilmenin yanı sıra, tasarım bölüm yöneticisi, marka yöneticisi, yaratıcı müdür, tasarım müdürü, tasarım stratejisti, tasarım araştırmacısı olarak endüstriyel tasarım, moda tasarımı, grafik tasarım, etkileşim tasarımı, arayüz tasarımı, enformasyon tasarımı, deneyim tasarımı, mimarlık ve mühendislik sektör ve iş alanlarında çalışma imkanı bulabilecekler.

Prof. Dr. Nalçaoğlu, “Programın Reklamcılık ve Görsel İletişim Tasarımı lisans programlarıyla güçlü bir işbirliği içinde olacağı öngörülüyor. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı’nın, tasarımcı yetiştiren bir program olarak öne çıkan Görsel İletişim Tasarımı Programı ve güçlü bir iletişim yönetimi vurgusu ile dersler sunan Reklamcılık Programı ile gerek dersler, gerek akademik kadro, gerekse yürütülen projeler anlamında iş birliğinde olması kaçınılmaz. Bunun yanı sıra program özellikle Avrupa’da çok yakın iş birlikleri içerisinde ilerleyecek; hem öğrenci hem de akademisyen bazında değişimi öncelikleri arasına alacak. Ayrıca uluslararası ortak atölye çalışmaları, uluslararası boyutta yan dal olanakları ve imkanlar dahilinde staj fırsatları da programın hedefleri arasında yer alacak” diyor. Bizden de sadece, yönetim ve tasarım programları arasında karar veremeyenlere duyurmak düşüyor.

 

 

Powered by Openmedia