Bilgi Türkçe MBA Programı Başlatıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 yıldır sürdürdüğü MBA ve 11 yıldır sürdürdüğü e-MBA eğitimlerinden edindiği deneyimlerle, uzun zamandır talep edilen Türkçe MBA Programı’nı başlatıyor.

BİLGİ’nin, Yüksek Lisans (MBA) Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans (e-MBA) eğitimin ardından başlattığı Türkçe MBA Prolerinden edindiği deneyimlerle, uzun zamandır talep edilmekte olan Türkçe MBA Programı’nın süresi 3 ilâ 6 yarıyıl olcak. Bu süre, öğrencilerin çalışma hayatlarından kaynaklanan zaman kısıtları göz önüne alınarak esnek olarak düzenlendi. Tüm zorunlu dersler her dönem açık olduğu için azami esneklikte program oluşturulabilecek. Bir dönemde en az iki, en fazla dört ders almak koşuluyla öğrenci kendi programını hazırlayabilecek. Program, bitirme projeleri ile sonuçlanacak. Öğrencilerin şahsi ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak hazırlayacakları projeler öğretim kadrosunun gözetiminde tamamlanacak. Öğrenciler, Santral Kampusu’nde hafta sonları yürütülen derslere katılırken, aynı zamanda son derece aktif ve renkli bir akademik/sosyal çevrenin parçası olacaklar. Uzaktan Eğitim MBA Programı’nın içeriği Türkçe MBA öğrencilerine açık olcak.

Powered by Openmedia