Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Kitabı Yayınlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi düzenlediği Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu’nda sunulan makaleler ile tebliğleri kitap haline getirdi ve yayınladı.

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu’na 13 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesi -konuşmacı ya da oturum başkanı olarak- katılmış, ayrıca pek çok öğretim üyesi de genel görüşmeler (tartışmalar) kısmında söz almak suretiyle yeni Kanun hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardı. Sempozyuma, borçlar hukuku alanında çalışan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 80’in üzerinde akademisyenin katılmış olması, sempozyumun olduğu kadar, bu kitabın da değerini artırıyor. 1-2 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma 850 civarında dinleyicinin gelmiş ve kayıt yaptırmış olması, Türk Borçlar Kanunu’na ilişkin yapılacak olan açıklamaların Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde uygulamacılar açısından ne kadar büyük bir ihtiyaç teşkil ettiğinin en önemli göstergesi. 2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Türk Borçlar Kanunu’na ilişkin çıkarılan kitap önemli bir eser niteliğinde.

Powered by Openmedia