Bölgede Ticaret Politikaları Sertifika Programı

Hukuk Fakültesi’nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) işbirliğiyle Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine (CEECAC) yönelik “Bölgesel Ticaret Politikası Kısa Dönem Eğitim Programı” 12 Eylül-14 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen programın yöneticiliğini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Pınar Artıran yapıyor. Hukuk Fakültesi’nden Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden Doç. Dr. Durmuş Özdemir de program kapsamında uzman olarak yer alıyor.
Eğitim programının içeriğinde; Uluslararası Ticaret ve Ticaret Teorisi, Finansal Krizin Etkileri, DTÖ Temel Prensipleri ve Esas Hükümleri, Doha Kalkınma Müzakerelerine Genel Bakış, Pazara Giriş, Gümrükler, Tarım Harici Pazara Giriş, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları, Standardizasyon (Ticarette Teknik Engeller, Sağlık ve Bitki Sağlığı Standartları), Ticareti Kolaylaştırma, Hizmet Ticareti, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları ve DTÖ Kuralları, Korunma Önlemleri – Antidamping, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler, DTÖ’ne Katılım, Küresel Ticaret Sisteminde İş Olanakları, Anlaşmazlıkların Halli yer alıyor.

Powered by Openmedia