Collnet 2011 Konferansı, bilim adamlarını buluşturdu

7. Uluslararası Webometrik, Informetrik ve Bilimmetrik (WIS) Konferansı Collnet 2011, 20-23 Eylül tarihlerinde Santral Kampüsü’nde bilim dünyasını buluşturdu.

Bilim ve teknoloji arasındaki iletişim ve işbirlikleri, bilim politikaları, bilim biliminin niceliksel yönleri, niceliksel ve niteliksel yaklaşımların bilimsel pratiklerde birleşimleri ve entegrasyonları gibi geniş bir çerçevede odağı olan COLLNET 2011 Konferansı; dünyanın dört bir yanından bilim adamlarını bir araya getirdi. Konferans bilimsel araştırma ve pratiklerlerde ispat tabanlı ve bilgilendirilmiş bilgiye katkıda bulunmayı amaçlayarak gelecekteki kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası araştırma ve inovasyon politikaları yapım süreçlerine girdi sağlamayı amaçladı. Elsevier’in sponsorluğunu üstlendiği konferans; TÜBİTAK ULAKBİM ve Thomson Reuters’ın katkıları ile gerçekleşti.

Powered by Openmedia