DEĞİŞEN TÜRKİYE BİLGİ’DE TARTIŞILDI

İstanbul Politikalar Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü, Network Turkey, LSE Contemporary Turkish Studies Kürsüsü ve Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Merkezi 18 -19 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Çağdaş Türkiye Çalışmalarına Bakış II – Türkiye Dönüşüyor mu? Güç, Tarih ve Kültür” başlıklı konferans düzenledi.

Türkiye’de toplumu şekillendiren güç yapılarının ne ölçüde dönüşüm geçirdiği sorusunu gündeme alan konferans değişen Türkiye ile ilgili disiplinler arası bir tartışma platformu sağlamayı hedefliyor.  “Ülkenin siyasi kültürü, devlet ve vatandaşlar arasındaki hiyerarşik ilişki modlarının ötesine mi taşındı? Devletin yeni eylem biçimlerinin yükselişine mi yoksa devletin 20. yüzyıl otoritesine dönüşmesine mi tanık oluyoruz?” sorularını ele alan konferans Avrupa ve Türkiye’den konukları ağırladı.

Powered by Openmedia