Dil Eğitiminin Geleceği BİLGİ’de Tartışıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. ELT Konferansı’nda uzmanlar, geleceğin dil eğitiminde kullanılacak metotları tartıştı. Uzmanlar, teknolojik gelişmelerin de yardımıyla, gelecekte yabancı dil eğitiminin çok daha kolaylaşacağını belirtti. Laureate Üniversiteler Ağı Yabancı Dillerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Lewis, öğretmenlere kendi eğitim metotlarını yaratmalarını önerdi. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Programları’nın düzenlediği BİLGİ 5. ELT Konferansı, dünyaca ünlü dil eğitim uzmanlarını santralistanbul Kampüsü’nde buluşturdu. “ELT’de Post- Metot Dönemi” temasıyla bu yıl 5’inci kez düzenlenen konferansta uzmanlar, yabancı dil eğitiminde geleneksel yöntemlerin dışındaki arayışları ve gelecek öngörülerini paylaştı.

BİLGİ’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın Yabancı Dillerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gordon Lewis, özel konuşmacı olarak katıldığı konferansta dijital teknolojinin dil eğitimi üzerindeki önemine dikkat çekti. “Web 2.0’dan 10 yıl sonra Dil Öğretiminde Teknoloji Etkisinin Değerlendirilmesi” başlıklı konuşmasında Lewis, “Bugün yabancı dil öğreniminde 16 – 25 yaş arasındaki öğrenciler bile basılı ders kitaplarını tercih ediyor. Kitaplarını dijital ortamda almak isteyen öğrencilerin yaş ortalaması 10” dedi. Lewis “Teknoloji daha geniş bir eğitsel sürecin parçası olmadığı takdirde, tek başına bir değişikliğe yol açamaz. Teknoloji, ancak eğitmenle interaktif bir buluşma ve/veya sınıf içi öğretimin söz konusu olduğu hallerde etkili olabilir. Bu anlamda teknolojiyle harmanlanmış öğrenme modellerinin en etkili sonucu verdiğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Öğretmenler ve öğrenciler, yöntemleri birlikte belirleyecek

Gordon Lewis, bugün hala 20. yüzyıla ait öğretme modellerinin kullanıldığını belirttiği sunumunda, yabancı dil öğretmenlerine kendi öğrenme metotlarını yaratmalarını tavsiye etti. Lewis basılı kitabın dijital ortama aktarılmasının teknolojiyle öğrenme olmadığı, teknolojiyle öğrenmenin bunun çok ötesinde olduğunu ve aslında gerçek etkili programların henüz üzerinde çalışıldığını söyledi. Lewis, şu ana kadar yapılan araştırmalarda öğrenme üzerinde en olumlu etkisi görülen yöntemin, teknolojiyle sınıf içi eğitimin harmanlandığı metodlar olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin kendi eğitsel yöntemlerini keşfederken, öğrencilerine kulak vermeleri gerektiğinin altını çizen Gordon Lewis, geleceğin eğitim modeli olarak “AltSchool” modelini anlattı. Lewis, her öğrencinin kendine özel bir eğitim “playlist”inin olduğu AltSchool’da öğretmenlerin, öğrencileriyle birlikte çözüm ürettikleri bir eğitim anlayışının mevcut olduğuna değinerek “AltSchool’daki gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerine kendilerinin karar verdiği bir ortamda, teknolojiyle bütünleşik ideal bir öğrenme modeli için eğitmenlerin öğrencilerin beklentilerini dinlemesi gerekir. Öğrenme sürecinde ancak öğretmen ve öğrencinin birlikte belirleyeceği yöntemlerle başarılı bir eğitim modelinden bahsedilebilir” dedi. Lewis eğitimcilere, bir sınıfa girerek öğrenci-öğretmen ilişkisini inceleyip sorunları çözecek yeni yöntemler geliştirmelerini önerdi.

Yabancı dil eğitiminin geleceğinde melez yöntemler var

BİLGİ 5. ELT Konferansı, Avusturya Graz Üniversitesi’nin İngilizce Profesörü Herbert Puchta, Anatolia Eğitim Enstitüsü Direktörü Simon Phipps ve ünlü ELT Kitapları yazarı, akademisyen Prof. Penny Ur gibi uluslararası başarıya sahip dil bilimcileri ağırladı. Yabancı dil eğitiminde artık tek bir metodun geçerli olamayacağının altını çizen uzmanlar, her bir öğrenme biçiminin sunduğu olanakların melez metotlar olarak yeniden kurgulanacağına dikkat çekti.

Powered by Openmedia