Edebiyat ve Hukuk İlişkisi Tartışılıyor

BİLGİ Hukuk Fakültesi, “Edebiyat ve Hukuk Günleri” düzenliyor.
Etkinlikte; edebiyatçılar, hukukçular ve öğrenciler bir araya gelirken etkinlik öncesinde konuşmacılardan alınan yazılar “Edebiyat,Hukuk ve Sair Tuhaflıklar” adıyla yayınlandı.  

Cemal Bâli Akal ve Yalçın Tosun tarafından verilen “Edebiyat ve Hukuk” dersi kapsamında düzenlenen ve 27 Şubat’ta başlayan konuşmalar serisine dersin öğrencilerinin yanı sıra Semih Gümüş, Akif Kurtuluş, Behçet Çelik, Fürüzan, Murat Yalçın, Yıldırım Türker, Türker Armaner gibi isimler de konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılıyor. Organizasyon, BİLGİ Hukuk Fakültesi bünyesinde lisans öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Araştırmaları Toplululuğu desteğiyle düzenleniyor.

Etkinliğin ilk oturumunda BİLGİ Hukuk lisans öğrencilerinden Aslınur Avgın ve Çağdaş İslim hukuk öğrencilerinin gözünden edebiyat ve hukuk ilişkisini anlattılar. İlk oturumda konuşmacı olarak yer alan BİLGİ Hukuk mezunu Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Faruk Turinay, hukukçuların edebiyata olan bakış açısını anlattı. İlerleyen oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak BİLGİ Hukuk mezunlarından A. Ozan Marakoğlu, BİLGİ Hukuk Fakültesi’nden Araştırma Görevlisi Cansu Muratoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Yard. Doç. Dr. Reyda Ergün hukukçuların edebiyat ile ilişkisinin farklı boyutlarına değinecekler.

 

 

 

Powered by Openmedia