Endüstriyel / Örgütsel psikoloji yaz seminerleri

Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın Yaz Seminerleri Alliant International University’den Prof. Dr. Nurcan Ensari’nin katılımıyla 12 Temmuz tarihinde devam etti.

Alliant International University’deki Marshall Goldsmith School of Management ile birlikte yürütülen sertifika programı kapsamında 12 Temmuz tarihinde düzenlenen seminerde Alliant International University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Ensari “Çokkültürlü ve Global Organizasyonlar: Meydan Okumalar, Programlar ve Açılımlar” başlıklı bir konuşma yaptı

Powered by Openmedia