Kültür endüstrileri ve kültürel çeşitlilikteki rolü

Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi kültür endüstrilerini 12 Temmuz tarihinde büyük bir konferansta masaya yatırdı.

Santral Kampüsü’nde gerçekleşen konferansta Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi; kültür sektörünü, yayıncıları, yönetmenleri, müzik yapımcıları gündeme taşıdı. Kültür yönetimi ve medya alanının önde gelen araştırmacıları ve düşün insanlarını yaratıcı bir tartışma ortamında buluşturan disiplinlerarası zirvede kültür endüstrileri ve kültürel çeşitliliğin birbirinden nasıl daha etkin yararlanabileceği üzerine açıkgörüşlü düşünce değiş tokuşu ortamı yaratıldı.

Powered by Openmedia