Flea Flux Konuşmaları başladı

İletişim Fakültesinin organize ettiği Flea Flux Konuşmaları serisi 10 Aralık tarihinde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Lisans Programı öğretim görevlisi Aylin Kalem’in “Image and Kinaesthetic Emphaty” adlı konuşmasıyla başladı.

Dansçının görüntünün algısı ile olan ilişkisini  Merleau-Ponty ve Michel Bernard’ın teorilerine referansla açıklayan sunumunda Aylin Kalem, çeşitli enstalasyonlardan verdiği örneklerle, konuşmaların odak noktası olan “görüntü” nün algı ile ilişkisine dair önemli noktalara değindi.

İletişim Fakültesinin düzenlediği görüntü üzerine seminerler dizisi: “Flea Flux” serisi 17 Aralık tarihinde ise Sinema ve Televizyon Bölümü Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi Dr. Zafer Aracagök’ün “Whatever Image” adlı sunumu ile devam etti.

Powered by Openmedia