Geleceğin sağlık bilimcileri Bilgi’den çıkacak

Bilgi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Türkiye’de henüz gelişmeye başlamış olan sağlık sektöründe disiplinlerarası çalışabilecek ve iletişim gücü yüksek profesyoneller yetiştirmek üzere tasarlandı.

2010-2011 döneminde eğitime başlayacak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesindeki programların başlıca hedefi sağlık alanında en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip, yenilikçi, rekabetçi, empati kurabilen ve hasta merkezli çalışacak profesyoneller yetiştirmek olacak. Yüksekokulun müdürlüğünü ise Prof. Dr. Bilsen Sirmen üstlenecek.

Powered by Openmedia