Göç, Milliyetçilik ve Kozmopolitanlık Konferansı

BİLGİ’nin Dolapdere Kampüsünde, “Ulusaşırı Alan ve Hareketlilik: Göç, Milliyetçilik ve Kozmopolitanlık” adlı bir konferans düzenlenecek. Konferansta Türkiye gündeminde yer alan bazı tartışmalara ışık tutulacak. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü’nün 16 Nisan tarihinde düzenleyeceği konferansta, kozmopolitanlık, yurtseverlik, milliyetçilik gibi tanımlamalar arasındaki ilişkiler ele alınacak. Konferansta; Stephane De Tapia (Strasbourg Universitesi, CNRS ve Türkiyat Etüdleri Bölümü), Ahmet İçduygu (Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü) ile Susan Rottmann (University of Wisconsin-Madison, Antropoloji Bölümü) konuşmacı olacak.

Powered by Openmedia