Hukukçular için Adli Bilişim Sertifika Programı

Bilişim suçları hakkında ilgilileri ayrıntılı şekilde bilgilendirmek amacıyla 13 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında, dört hafta süren, “Adli Bilişim Sertifika Programı” başlatılıyor.

Halil Öztürkci ve İbrahim Halil Saruhan koordinatörlüğünde hayata geçirilecek programın; bilişim suçları, nasıl gerçekleştirildikleri ve bu suçun tespitinde kullanılabilecek yöntemlerin neler olduğu konusunda, hukuk nosyonuna sahip fakat bilişim suçları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek. Program sonunda katılımcılar, bilişim suçları konusunda bilgi sahibi olabilecek, bir olayın çözüme kavuşturulmasında bilişim sistemleri üzerinde yer alan hangi bilgilerin ilgili olayın hangi kısmını aydınlatmak için kullanılabileceğini görecek, bu bilgilerin hangi şartlarla delil olarak kullanılabileceğini öğrenebilecek ve kendilerine sunulan adli bilişim çalışmalarının analizini ya da sorgulamasını gerçekleştirebilecekler.

Powered by Openmedia